thuedientu.gdt.gov.vn

Ngày đăng: / Ngày cập nhật: - Lượt xem : 50

thuedientu.gdt.gov.vn (Thuế điện tử) ? Trang thuế điện tử là giúp doanh nghiệp nộp thuế, kê khai thuế, tra cứu thông báo thuế, tra cứu tiền nợ thuế, thuế GTGT, thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế nhà đất. Hỗ trợ đăng nhập nhập trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), sửa lỗi trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), tải công cụ thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), hướng dẫn nộp báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN), hộ kinh doanh,..

Chia sẻ bài viết:
Bài viết khác
NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ
Tra cứu HĐ điện tử Tra cứu HĐ điện tử
Video youtube Video youtube

Tra cứu chức năng hóa đơn điện tử

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Bản tin thuế

Sửa lỗi phong chữ phần mềm HTKK

Sửa lỗi phần mềm HTKK tự thoát ngoài

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài

Hướng dẫn làm tờ khai thuế môn bài ban đầu

TẢI PHẦN MỀM HTKK MỚI Tra cứu mã số thuế DN Tra cứu mã số thuế  (MST) cá nhân
Quảng cáo
Đầm sơ sinh bé gái
Banner quảng cáo 2
banner quảng cáo