thuedientu.gdt.gov.vn (thuế điện tử), Mua mới/ Gia hạn chữ ký số I-CA, EasyCa, NC-Ca, FPT-Ca, Vina (Smartsign, Newca-Ca, Hillo-Ca, WinCa (win-Ca), Thời trang shop con cưng bán quần áo bé gái, sơ sinh, body, đầm bé gái

Thuedientu.gdt.gov.vn là gì ? Là trang của Tổng Cục Thuế nhằm giúp doanh nghiệp kê khai thuế điện tử như nộp tờ khai thuế, nộp thuế điện tử, tra cứu thông báo tình hình nợ thuế, các biên bản phạt hình chính về lĩnh vực thuế của doanh nghiệp.

Thuế điện tử ? Trang thuế giúp doanh nghiệp nộp báo cáo thuế, nộp tờ khai thuế, nộp thuế GTGT, TNCN, TNDN, thuận tiện đơn giản tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp, hướng dẫn sử dụng trang thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn). Sau đây:

Trình tự hướng dẫn chia sẻ và trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp sau đây:

Phần 1:- Vào trang thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn) bằng cách nào ? Tại sao không vào được trang thuế điện tử ? Chia sẻ: Hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức cá nhân các bước trước khi vào trang thuế điện tử, trình tự vào trang thuế, thật đơn giản xem chi tiết phía dưới:

>> Hướng dẫn đăng nhập trang thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn). Thuế điện tử.

Phần 2:- Vào phần nào để đăng ký tờ khai thuế trên trang thuế ? Có cách nào để vào trang thuế đăng ký tờ khai thuế không ? Hướng dẫn doanh nghiệp các bước đơn giản vào trang thuế điện tử để đăng ký tờ khai thuế  GTGT, TNCN, TNDN, chúng tôi chia sẻ tý kinh nghiệm đối với những bạn lần đầu tiên đăng ký tờ khai thuế để nộp báo cáo thuế. Bấm xem thêm phía dưới:

>> Hướng dẫn đăng ký tờ khai thuế (trên trang thuế điện tử).

Bảng giá chữ ký số (Báo giá chữ ký số) ICA (I-CA), EasYCa, Newca-Ca, Vina-Ca (Smartsign), NCCA (NC-CA), FPT-Ca, Viettel-Ca, VNPT-Ca, WinCa, Hillo-Ca, hỗ trợ tư vấn miễn phía, chia sẻ doanh nghiệp trước khi mua mới/  Gia hạn chữ ký số (CKS) ICA (I-CA), EasYCa, Newca-Ca, Vina-Ca (Smartsign), NCCA (NC-CA), FPT-Ca, Viettel-Ca, VNPT-Ca, WinCa, Hillo-Ca, gói: 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm.