Không chấp nhận việc nộp hồ sơ khai thuế điện tử

Ngày đăng: / Ngày cập nhật: - Lượt xem : 75

Không chấp nhận việc nộp hồ sơ khai thuế điện tử? Trên trang thuế điệ tử ở phần trạng thái báo: Cơ quan thuế không chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của NNT, đầy là yếu tố mà doanh nghiệp cần lưu ý khi ở trang thái báo như vậy đồng nghĩa với việc sai số liệu ở số dư ở cột chỉ tiêu [22] số dư đầu kỳ kê khai hiện tại sai so với số dư cuối kỳ kê khai quý trước ở cột chỉ tiêu [43] hoặc tháng trước chỉ tiêu [43].

Tại sao Không chấp nhận việc nộp hồ sơ khai thuế điện tử ? Sau đây chúng ta sẽ chia sẻ chi tiết những điểm sai lấy số dư cuối kỳ trước của tờ khai thuế lần đầu ở cột chỉ tiêu [43]. Sẽ có xảy ra hai trường hợp sai sau đây:

VÍ DỤ CÁC TRƯỜNG HỢP SAI SAU ĐÂY XEM HAI TRƯỜNG HỢP SAI DƯỚI ĐÂY NHA:

Trường 1: Cơ quan thuế sẽ báo: Không chấp nhận việc nộp hồ sơ khai thuế điện tử (Cơ quan thuế không chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của NNT), những điểm sai sau đây:

Ví dụ: Chỉ tiêu  [43] (của tờ khai nộp lần đầu) của quý trước chuyển sang quý sau là chỉ tiêu  [22] của tờ khai nộp lần đầu quý sau (Gọi là chuyển số dư của tờ khai nộp lần đầu cuối quý trước sang tờ khai nộp lần dầu của quý sau) sẽ báo không chấp nhận nha. Đây là trường sai nha, xem ví dụ phía dưới:

Trường 2: Tờ khai nộp bổ sung cho quý 3/2023 có thay đổi về số thuế khấu trừ như tăng số thuế đầu vào, hay giảm số thuế đầu vào, tăng số thuế đầu ra, hay giảm số thuế đầu ra, khi nộp lại tờ khai bổ sung Q3/2023 thì số thuế dư cuối quý 3/2023 có sự thay đổi so với tờ khai thuế nộp lần đầu (tờ khai chính) ở cột chỉ tiêu [41] của quý 3/2023.

- Xem ví dụ hình thức sai lấy số liệu tờ khai bổ sung cuối quý 3/2023 chỉ tiêu [41] chuyển sang tờ khai chính quý 4/2023 (Lần đầu) ở chỉ tiêu [22]

- Tại sao không chấp nhận việc nộp hồ sơ khai thuế điện tử ? Hướng dẫn sửa lỗi làm tờ khai chính cho kỳ kê khai hiện tại sao đây, đây là yếu tố thường gặp phải rất nhiều kế toán doanh nghiệp, khi nộp tờ khai thuế lên trang thuế điện tử khi số dư không khớp cuối kỳ quý trước chỉ tiêu [41] và chuyển sang đầu kỳ quý (tháng) hiện tại ở chỉ tiêu [22].

HƯỚNG DẪN SỬA LỖI TỜ KHAI THUẾ

- Trường hợp 1: Đối tờ khai chính thức số dư cuối quý (tháng) trước ở chỉ tiêu [41] là tờ khai chính thức nộp lần đầu nha, chuyển số dư sang đầu kỳ quý (tháng) sau ở chỉ tiêu [22] (tờ khai nộp lần đâu cho kỳ kê khai tháng (quý) sau. Xem hướng dẫn chuyển số dư sao cho đúng và khớp số liệu để nộp lại tờ khai thuế mà cơ quan thuế chập nhận nha xem hình bên dưới:

- Trường hợp 2: Hướng dẫn cách làm lại tờ khai thuế mà tờ khai thuế trước không cấp nhận:

 + Khi nộp bổ sung tờ khai thuế Q3/2023 thì số dư cuối ở cột chỉ tiêu [41], không được chuyển số dư sang đầu kỳ quý (tháng) sau như Q4/2023 ở cột chỉ tiêu [22], chúng ta phải lấy số dư cuối chỉ tiêu [41] của tờ khai chính nộp lần đầu Q3/2023 chuyển sang số dư đầu cho tờ khai chính quý (tháng) sau như Q4/2023 (chỉ tiêu [22] ).

 + Đối với tờ khai bổ sung của quý trước như Q3/2023 thì chúng ta lấy số tiền lệch của tờ khai bổ sung như lệch thuế đầu vào, giảm thuế đầu, giảm thuế đầu ra, tăng thuế đầu ra, nhập vào tờ khai chính lần đầu cho tờ khai thuế quý (tháng) sau như Q 4/2023, xem chi tiết hình ảnh dưới đây:

CHÚ Ý: 

- Không chấp nhận việc nộp hồ sơ khai thuế điện tử, khi nộp lại tờ khai thuế có bị phạt không ? Chia sẻ nha cả nhà, việc đã nộp tờ khai thuế lần đầu lên trang thuế điện tử đúng kỳ kê khai thuế, khi cơ quan thuế phát hiện tờ khai thuế sai. Báo tờ khai thuế không chấp nhận, cơ quan thuế biểu nộp lại tờ khai thuế mà không chấp nhận, thì cứ làm theo hướng dẫn nộp lại tờ khai thuế theo hai trường hợp trên đã hướng dẫn cách làm tờ khai thuế, nộp trang thuế điện tử bình thường, không bị phạt nha cả nhà cứ yên tâm nha, vì lần đầu mình đã nộp rồi có trên trang thuế, nhưng nộp lại thì chúng ta phải làm tờ khai thuế lần đầu nha, (Chú ý: không nên làm tờ khai bổ sung nộp nha), vì tờ khai lần đầu mình đã nộp mà cơ quan thuế không chấp nhận, thì phải làm lại tờ khai lần đầu nha, hoàn toàn không bị phạt. Nộp là cơ quan thuế sẽ chấp nhận ngay nha, nhớ làm đúng 1 trong 2 trường hợp phía trên đã hướng dẫn nha.

 

Chia sẻ bài viết:
Bài viết khác
LIÊN HỆ NHÀ MẠNG LIÊN HỆ NHÀ MẠNG
NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ
Tra cứu HĐ điện tử Tra cứu HĐ điện tử
Video youtube Video youtube

Tra cứu chức năng hóa đơn điện tử

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Bản tin thuế

Sửa lỗi phong chữ phần mềm HTKK

Sửa lỗi phần mềm HTKK tự thoát ngoài

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài

Hướng dẫn làm tờ khai thuế môn bài ban đầu

TẢI PHẦN MỀM HTKK MỚI Tra cứu mã số thuế DN Tra cứu mã số thuế  (MST) cá nhân
Quảng cáo
Đầm sơ sinh bé gái
Banner quảng cáo 2
banner quảng cáo