Báo cáo thuế (Hộ kinh doanh)

Ngày đăng: / Ngày cập nhật: - Lượt xem : 28

Báo cáo thuế (Hộ kinh doanh) là gì ? Hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệp về cách làm báo cáo thuế hộ kinh doanh. Ngoài ra nhận làm báo cáo thuế hộ kinh doanh (Hổ trợ miễn phí), hồ sơ kê khai thuế hộ kinh doanh gồm những gì ?

- Hướng dẫn chia sẻ cách: Kê khai thuế hộ kinh doanh, nộp báo cáo thuế, nộp tờ khai thuế hộ kinh doanh. Nhận làm báo cáo thuế hộ kinh doanh, tư vấn hổ sợ tất cả hộ kinh doanh kê khai thuế, nộp tờ khai thuế đúng thời hạn của cơ quan thuế quy định...

Báo cáo thuế (Hộ kinh doanh)? Nhận làm báo cáo thuế hộ kinh doanh ? Dịch vụ làm báo cáo thuế hộ kinh doanh, ưu đãi, tư vấn miễn phí các hộ kinh doanh lần đầu tiền kê khai thuế trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THUẾ HỘ KINH DOANH

* Làm báo cáo thuế hộ kinh doanh có khó không ?

Báo cáo thuế (Hộ kinh doanh). Sau đây chúng tôi tiến hành hướng dẫn các cá nhân kinh doanh theo mô hình hộ kinh doanh, cách làm báo cáo thuế nộp tờ khai thuế trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), một cách đơn giản và dễ hiểu nhất nhằm hổ trợ các cá nhân kinh doanh nộp tờ khai thuế lần đầu tiên, xem chi tiết dưới đây:

Báo cáo thuế (Hộ kinh doanh). Dịch vụ khai báo cáo thuế hộ kinh doanh (Nhận làm báo cáo thuế hộ kinh doanh), đây là yếu tố các cá nhận kinh doanh khi nộp tờ khai thuế cũng như làm báo cáo thuế lần đầu tiên, có nhiều vấn đề kê khai thuế nộp bị lỗi trên trang thuế, ở đây hướng dẫn chi tiết cho các cá nhân, để nộp nhanh tờ khai và làm theo hướng dẫn như trên.

Báo cáo thuế (Hộ kinh doanh). Nhận kê khai thuế hộ kinh doanh (Hộ kinh doanh cá thể) ? Đậy gọi là: Nhận làm báo cáo thuế hộ kinh doanh, nhằm giúp hộ kinh doanh cá thể kê khai chính xác và đầy đủ, đúng kỳ kê khai, tránh trình trạng trễ hạn, dẫn đến cơ quan thuế phạt nặng, định kỳ doanh nghiệp luôn an tâm, bỡi dịch vụ nhận kê khai thuế hộ kinh doanh (Nhận làm báo cáo thuế hộ kinh doanh), là đã có kinh nghiệm trong quá trình kê khai thuế, biết cách xử lý tình huống trong quá trình nộp tờ khai...

Những điều doanh nghiệp băng khăn để tìm kế toán thuế để làm báo cáo cho hộ kinh doanh là gì ?

Sau đây là những câu hỏi thường gặp:

- Nhận kê khai thuế hộ kinh doanh giá có cao không ?

- Nhận làm báo cáo thuế hộ kinh doanh ở đâu tốt ?

Báo cáo thuế hộ kinh doanh. Khai thuế hộ kinh doanh (Hộ kinh doanh cá thể), là gì ? Khai thuế hộ kinh doanh (Nhận khai thuế hộ kinh doanh), là bao gồm tất cả ngành nghề mà hộ kinh doanh phải kê khai nộp lên cơ quan thuế, trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn). Tư vấn: Khai thuế hộ kinh doanh cá thể (miễn phí).

Nộp tờ khai thuế hộ kinh doanh. Dịch vụ khai thuế hộ kinh doanh ? Dịch vụ khai thuế hộ kinh doanh cá thể. Là mục đích hỗ trợ các cá nhân là hộ kinh doanh, thực hiện đúng theo quy định luật thuế, nộp hồ sơ thuế đúng kỳ hạn, tránh trình trạng trễ nộp tờ khai, mà các cá nhân kinh doanh không biết cách làm hồ sơ, nộp tờ khai lên đâu. Dịch vụ khai thuế hộ kinh doanh (Hộ kinh doanh cá thể), hỗ trợ nộp từ A tới Z (Miễn phí tư vấn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, chứng từ nộp trên trang thuế...)...

Hộ kinh doanh cá thể, là gì ? Gọi tắt là hộ kinh doanh, mà các cá nhân mua bán hàng hóa, cung ứng dịch...Hộ kinh doanh cá thểđược nhà Nước quy định và cho phép cá nhân kinh doanh đúng mục đích, đồng thời cấp giấy phép hộ kinh doanh, song song cấp mã số thuế hộ kinh doanh, để hộ kinh doanh cá thể (Hộ kinh doanh), tiến hành kinh doanh đúng ngành nghề mà cơ quan nhà nước cho phép, đồng thời phải thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và các quy định về thuế mà luật thuế quy định...

HỘ KINH DOANH CÁ THỂ (HỘ KINH DOANH) LÀ GÌ ? NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý GÌ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH ?

* MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý VỀ HỘ KINH DOANH, ĐƯỢC HƯỚNG DẪN SAU ĐÂY:

I. Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài (Hộ kinh doanh cá thể)

Hộ kinh doanh cá thể (HKD), cá nhân kinh doanh (Hộ kinh doanh cá thể) áp dụng quy định về nghĩa vụ nộp Lệ phí môn bài (LPMB) theo quy định tại Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ và Thông tư số 65/2020TT-BTC ngày 09/07/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về LPMB, cụ thể như sau:

- Hộ kinh doanh (Hộ kinh doanh cá thể) có nghĩa vụ phải nộp LPMB trừ các trường hợp được miễn LPMB sau đây: Hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống; HKD không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định; HKD lần đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh được miễn LPMB trong năm đầu hoạt động.

- Mức thu lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh cá thể như sau:

+ Doanh thu hộ kinh doanh trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm.

+ Doanh thu hộ kinh doanh trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm.

+ Doanh thu hộ kinh doanh trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

- Hộ kinh doanh (HKD) (bao gồm hộ khoán, hộ kê khai và cá nhân cho thuê tài sản) không phải nộp hồ sơ khai LPMB, cơ quan thuế (CQT) căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định tổng doanh thu năm 2021 từ các nguồn, các địa điểm kinh doanh làm căn cứ tính số tiền LPMB phải nộp của năm 2022 và thông báo cho người nộp thuế. Riêng hoạt động cho thuê tài sản doanh thu làm căn cứ xác định mức LPMB phải nộp của năm 2022 là tổng doanh thu từ các hợp đồng cho thuê tài sản của năm 2022. Đối với HKD đã giải thể, tạm ngừng kinh doanh sau đó ra kinh doanh trở lại không xác định được doanh thu của năm liền trước thì doanh thu làm cơ sở xác định mức thu LPMB căn cứ theo cơ sở SXKD cùng quy mô, địa bàn, ngành nghề.

- Hộ kinh doanh (HKD) nộp LPMB theo Thông báo của cơ quan thuế (CQT). Đối với hộ ổn định từ đầu năm thì thời hạn nộp LPMB chậm nhất là ngày 30/01/2022, thời hạn gửi Thông báo của CQT chậm nhất là ngày 20/01/2022; Đối với hộ mới ra kinh doanh thì thời hạn nộp LPMB chậm nhất là ngày 30/07/2022 (nếu ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm) hoặc chậm nhất là 30/01/2023 (nếu ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm), thời hạn gửi Thông báo của CQT chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.

II. Hướng dẫn khai thuế, nộp thuế đối với hộ khoán (Hộ kinh doanh).

1. Khai thuế khoán (Hộ kinh doanh):

- Hộ khoán khai thuế khoán ổn định 01 lần/năm theo tờ khai mẫu 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 của Bộ Tài chính do CQT cung cấp từ ngày 20/11/2021 đến ngày 15/12/2021.

- Ngành nghề kinh doanh khai theo danh mục ngành nghề cấp 4 tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/GĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Hộ khoán có nhu cầu sử dụng hoá đơn để giao cho khách hàng thì đề nghị CQT cấp theo từng lần phát sinh. Hộ khoán có trách nhiệm lưu trữ và xuất trình cho cơ quan thuế các hoá đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hoá, dịch vụ hợp pháp khi đề nghị cấp hoá đơn theo từng lần phát sinh. Riêng trường hợp hộ khoán kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện việc lưu trữ hoá đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hoá hợp pháp và xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

- Đối với hộ khoán nếu có sử dụng hóa đơn do CQT cấp theo từng lần phát sinh thì doanh thu và mức thuế khoán được xác định từ đầu năm không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.

2. Nộp hồ sơ khai thuế (Hộ kinh doanh)

- Hộ khoán nộp Tờ khai thuế ổn định đầu năm Mẫu 01/CNKD đến Tổ công tác tiếp nhận tờ khai thuế đặt tại UBND xã, phường, thị trấn chậm nhất là ngày 15/12/2021.

- Riêng trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh (bao gồm cả hộ đã giải thể hoặc tạm ngừng kinh doanh sau đó ra kinh doanh trở lại, hộ kê khai chuyển đổi sang phương pháp khoán), hộ có biến động trong năm (hộ khoán chuyển đổi sang phương pháp kê khai, hộ khoán thay đổi ngành nghề, hộ khoán thay đổi quy mô kinh doanh trong năm) thì nộp tờ khai thuế mẫu 01/CNKD đến đội thuế LXP hoặc bộ phận một cửa chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu kinh doanh, hoặc chuyển đổi phương pháp tính thuế, hoặc thay đổi ngành nghề, hoặc thay đổi quy mô kinh doanh.

- Hộ khoán đề nghị cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh thì hồ sơ khai thuế bao gồm:

+ Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021;

+ Bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ cùng ngành nghề với hoạt động kinh doanh của hộ khoán;

+ Bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

+ Bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ như: Bảng kê thu mua hàng nông sản nếu là hàng hóa nông sản trong nước; Bảng kê hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới nếu là hàng cư dân biên giới nhập khẩu; Hóa đơn của người bán hàng giao cho nếu là hàng hóa nhập khẩu mua của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong nước; tài liệu liên quan để chứng minh nếu là hàng hóa do cá nhân tự sản xuất, cung cấp;...

CQT có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

3. Hướng dẫn nộp thuế khoán (Hộ kinh doanh):

- Hộ khoán nộp tiền thuế vào NSNN hoặc nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu (nếu có) theo Thông báo nộp tiền của CQT.

- Thông báo nộp tiền của CQT được gửi đến hộ khoán chậm nhất là ngày 20/01/2022 đối với hộ ổn định từ đầu năm, hoặc ngày 20 hằng tháng đối với hộ khoán mới ra kinh doanh trong năm và hộ có biến động trong năm. Trường hợp hộ ổn định đầu năm sẽ được CQT gửi Thông báo nộp tiền kèm theo Bảng công khai danh sách hộ khoán trong cùng địa bàn/ngành hàng. Trường hợp CQT đã thực hiện công khai trên Cổng thông tin điện tử của CQT thì không gửi Bảng công khai danh sách hộ khoán trong cùng địa bàn/ngành hàng, hộ khoán truy cập vào Cổng thông tin của CQT để tra cứu, đối chiếu, có ý kiến đối với Bảng công khai nêu trên.

- Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng. Trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh hoặc có biến động trong năm thì thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo.

- Trường hợp hộ khoán đề nghị cấp hoá đơn theo từng lần phát sinh của CQT thì thời hạn nộp thuế đối với doanh thu trên hóa đơn là thời hạn khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn.

- Sau khi nộp tiền thuế vào NSNN, hộ khoán được nhận chứng từ nộp thuế là Giấy nộp tiền có xác nhận của Ngân hàng thương mại/Kho bạc Nhà nước để làm căn cứ xác định hộ khoán đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp hộ khoán nộp qua tổ chức ủy nhiệm thu thì được nhận chứng từ thu thuế từ tổ chức ủy nhiệm thu.

- Hộ khoán có thể nộp thuế điện tử trên ứng dụng eTax Mobile thông qua liên kết với ứng dụng thanh toán của ngân hàng.

4. Công khai thông tin hộ khoán (Hộ kinh doanh):

- CQT công khai thông tin hộ khoán lần 01 từ ngày 20/12/2021 đến ngày 31/12/2021; lần 02 chậm nhất là ngày 30/01/2022 đến hết năm. Thông tin công khai gồm: Danh sách hộ khoán thuộc diện không phải nộp thuế; Danh sách hộ khoán thuộc diện phải nộp thuế.

- Địa điểm và hình thức công khai thông tin

+ Niêm yết tài liệu công khai tại Bộ phận một cửa của CCT/CCTKV; UBND quận, huyện; tại cửa, cổng hoặc địa điểm thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin, địa điểm thích hợp của trụ sở UBND xã, phường, thị trấn; trụ sở Đội thuế; Ban quản lý chợ.

+ Gửi tài liệu công khai đến Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

+ Đăng công khai thông tin hộ khoán theo từng địa bàn trên Trang Thông tin điện tử của ngành thuế.

+ Hộ khoán có thể tra cứu thông tin công khai trên ứng dụng eTax Mobile hoặc truy cập theo địa chỉ: http://gdt.gov.vn.

5. Tiếp nhận ý kiến phản hồi (Hộ kinh doanh):

Hộ khoán nếu phát sinh vướng mắc và có ý kiến phản hồi về doanh thu và mức thuế khoán thì liên hệ với CQT để được giải đáp theo các cách sau:

- Liên hệ trực tiếp với Đội thuế LXP.

- Liên hệ trực tiếp với Bộ phận “Một cửa” của CCT (Tổng cục thuế).

- Gọi điện thoại đến Bộ phận hỗ trợ NNT của CCT được niêm yết công khai tại Bộ phận “Một cửa” của cơ quan thuế.

- Gửi văn bản đến CQT các cấp.

- Gửi ý kiến theo hòm thư điện tử của CCT (Tổng cục thuế) được niêm yết công khai tại Bộ phận “Một cửa” của cơ quan thuế.

CQT có trách nhiệm giải đáp chậm nhất là trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi.

6. Hộ khoán ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh (Hộ kinh doanh):

- Hộ khoán nếu ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh thực hiện thông báo đến cơ quan thuế chậm nhất là 01 ngày làm việc trước khi ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp hộ khoán ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì không phải gửi thông báo đến coq quan thuế.

- CQT căn cứ thời gian ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh theo Thông báo của người nộp thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh số thuế khoán phải nộp theo quy định.

III. Hướng dẫn khai, nộp thuế đối với hộ kê khai

1. Khai thuế hộ kinh doanh

- Hộ kinh doanh kê khai bao gồm: HKD quy mô lớn; và HKD chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai. Tiêu chí để xác định HKD quy mô lớn là doanh thu hoặc lao động sử dụng, cụ thể: trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia BHXH bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên; trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia BHXH bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên.

- Hộ kinh doanh kê khai phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Trường hợp hộ kê khai trong lĩnh vực, ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu kinh doanh theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải thực hiện chế độ kế toán.

- Hộ kinh doanh kê khai thực hiện chế độ kế toán theo hướng dẫn tại Thông tư 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính từ ngày 01/01/2022.

- Hộ kinh doanh kê khai thực hiện khai thuế theo tháng hoặc quý theo quy định.

2. Hồ sơ khai thuế hộ kinh doanh

Hồ sơ khai thuế hộ kinh doanh đối với hộ kê khai bao gồm:

a) Tờ khai thuế hộ kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021;

b) Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ theo mẫu số 01-2/BK-HĐKD ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021. Trường hợp hộ kê khai nếu có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải nộp Phụ lục Bảng kê mẫu số 01-2/BK-HĐKD.

3. Nơi nộp hồ sơ khai thuế (Hộ kinh doanh)..

Nơi nộp hồ sơ khai thuế hộ kinh doanh đối với hộ kê khai là cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi hộ kê khai hoạt động sản xuất, kinh doanh.

4.  Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hộ kinh doanh cá thể.

a) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế kinh doanh đối với hộ kê khai theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

b) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kê khai theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

5. Thời hạn nộp thuế (Hộ kinh doanh).

Thời hạn nộp thuế kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

6. Hộ kê khai tạm ngừng kinh doanh của (Hộ kinh doanh).

Trường hợp hộ kê khai tạm ngừng kinh doanh thì thông báo cho CQT quản lý trực tiếp chậm nhất là 01 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh và không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp hộ kê khai tạm ngừng kinh doanh không trọn tháng nếu khai thuế theo tháng hoặc tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn quý nếu khai thuế theo quý.

7. Hộ kê khai được chuyển đổi từ hộ khoán trong năm của (Hộ kinh doanh).:

Hộ khoán trong năm chuyển đổi sang hộ kê khai thì trước khi chuyển đổi, hộ khoán khai điều chỉnh, bổ sung Tờ khai thuế khoán mẫu 01/CNKD. CQT căn cứ Tờ khai điều chỉnh, bổ sung của hộ khoán để điều chỉnh giảm thuế đã khoán cho thời gian chuyển đổi. Thời hạn hộ khoán nộp tờ khai điều chỉnh chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu chuyển đổi phương pháp tính thuế.

IV.  Hướng dẫn sử dụng hóa đơn đối với HKD, CNKD. (Hộ kinh doanh):

- Hộ kinh doanh (HKD) sử dụng hoá đơn (không bao gồm trường hợp sử dụng hoá đơn theo từng lần phát sinh) phải thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo phương pháp kê khai kể từ ngày 01/01/2022. Trường hợp HKD sử dụng hoá đơn điện tử (HĐĐT) thì liên hệ với cơ quan thuế (CQT) quản lý trực tiếp để được hướng dẫn theo lộ trình của  cơ quan thuế (CQT).

- Trường hợp hộ khoán, hộ nộp thuế theo từng lần phát sinh cần hoá đơn giao cho khách hàng thì đề nghị CQT cấp hoá đơn theo từng lần phát sinh. Hoá đơn do CQT cấp là hoá đơn giấy hoặc HĐĐT theo lộ trình của CQT.

- HKD để áp dụng được HĐĐT (không bao gồm hộ khoán, hộ từng lần phát sinh) cần có email, chữ ký số (được cấp thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực) và máy tính kết nối internet hoặc thiết bị di động có cài đặt ứng dụng HĐĐT. HĐĐT của HKD được thực hiện thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT (thông tin về tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế); hoặc trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (đối với trường hợp HKD khai thuế theo từng lần phát sinh hoặc HKD tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ thuộc diện được miễn phí dịch vụ hoá đơn trong 12 tháng).

- Trường hợp kinh doanh cá thể (Hộ kinh doanh) có nhu cầu sử dụng hoá đơn nhưng chưa đáp ứng ngay điều kiện để chuyển sang sử dụng HĐĐT theo quy định thì có thể tiếp tục sử dụng hoá đơn giấy cho đến hết ngày 30/06/2022 và phải gửi Tờ khai dữ liệu hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra Mẫu số 03/DL-HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP kể từ kỳ khai thuế tháng 01/quý I năm 2022 đến hết kỳ khai thuế tháng 6/quý II năm 2022.

Riêng trường hợp kinh doanh (Hộ kinh doanh cá thể) tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ nhưng chưa đáp ứng ngay điều kiện để chuyển sang sử dụng HĐĐT theo quy định thì kể từ 01/07/2022 có thể được tiếp tục sử dụng hoá đơn giấy tối đa là 12 tháng. Thời gian tối đa 12 tháng được tính 1 lần: kể từ ngày 01/07/2022 (đối với HKD đang hoạt động trước 01/07/2022); kể từ thời điểm mới thành lập (đối với HKD mới thành lập sau ngày 01/07/2022)./.

Báo cáo thuế (Hộ kinh doanh) ? Làm báo cáo thuế, tờ khai thuế, nộp tờ khai thuế hộ kinh doanh có khó không ? Hướng dẫn chia sẻ cách làm báo cáo thuế hộ kinh doanh, làm tờ khai thuế hộ kinh doanh, nộp tờ khai thuế hộ kinh doanh trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), thuê dịch vụ , nhận làm báo cáo thuế hộ kinh doanh có cao không, nơi nào rẻ ? ở đâu tốt ? hộ kinh doanh nộp tờ khai thuế theo tháng hay theo quý ?, làm cách nào để nộp tờ khai thuế hộ kinh doanh, hướng dẫn mình với...Xem chi tiết hướng dẫn về báo cáo thuế hộ kinh doanh, thật đơn giản  và dễ hiểu nhất, còn thuê dịch ở đây thất tốt và chất lượng uy, bảo mật thông tin cho hộ kinh doanh

CHÂN THÀNH CHÚC CẢ NHÀ HỘ KINH DOANH THÀNH ĐẠT.

TRÂN TRỌNG.

Chia sẻ bài viết:
Bài viết khác
LIÊN HỆ NHÀ MẠNG LIÊN HỆ NHÀ MẠNG
NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ
Tra cứu HĐ điện tử Tra cứu HĐ điện tử
Video youtube Video youtube

Tra cứu chức năng hóa đơn điện tử

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Bản tin thuế

Sửa lỗi phong chữ phần mềm HTKK

Sửa lỗi phần mềm HTKK tự thoát ngoài

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài

Hướng dẫn làm tờ khai thuế môn bài ban đầu

TẢI PHẦN MỀM HTKK MỚI Tra cứu mã số thuế DN Tra cứu mã số thuế  (MST) cá nhân
Quảng cáo
Đầm sơ sinh bé gái
Banner quảng cáo 2
banner quảng cáo