Chưa tìm thấy chữ ký số hoặc chữ ký số không đúng

Ngày đăng: / Ngày cập nhật: - Lượt xem : 72

Chưa tìm thấy chữ ký số hoặc chữ ký số không đúng ? Hướng dẫn sữa lỗi Chưa tìm thấy chữ ký số hoặc chữ ký số không đúng, xem hướng dẫn cụ các bước khắc phục lỗi này nha, thật đơn giản đó:

Chưa tìm thấy chữ ký số hoặc chữ ký số không đúng; xảy ra 2 trường hợp: Xem hình lỗi phia dưới:

Trường hợp 1: Nếu chưa cắm chữ ký số thì biểu tượng chữ ký số không có trong ỗ đĩa xem hình phía dưới:

- Khắc phục để ký chữ ký số thành công thì bạn nên cắm chữ ký số vào trước ký ký, thì không có lỗi hiện nay như sau:Chưa tìm thấy chữ ký số hoặc chữ ký số không đúng

- Bạn tiến hành cắm chữ ký số vào thì biểu tượng hiện ra như hình bên dưới:

Trường hợp 2: Đây là chữ ký số đã cắm vào nhưng chưa cài đặt chữ ký số. Xem hình bên dưới:

Tiến hành cài đặt chữ ký số nha. Để không bị lỗi nữa nha, cài đặt ngay phía dưới:

>> Hướng dẫn cài đặt chữ ký số . Bấm xem chi tiết sau đây:

* CHÚC CẢ NHÀ CÀI ĐẶT CHỮ KÝ SỐ THÀNH CÔNG NHA.

Chia sẻ bài viết:
Bài viết khác
LIÊN HỆ NHÀ MẠNG
NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ
Tra cứu HĐ điện tử Tra cứu HĐ điện tử
Video youtube Video youtube

Sửa lỗi phong chữ phần mềm HTKK

Sửa lỗi phần mềm HTKK tự thoát ngoài

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài

Hướng dẫn làm tờ khai thuế môn bài ban đầu

Tra cứu mã số thuế DN Tra cứu mã số thuế  (MST) cá nhân Phần mềm kê khai thuế HTKK
Quảng cáo
Đầm sơ sinh bé gái
Banner quảng cáo 2
banner quảng cáo