05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT80/2021)

Ngày đăng: / Ngày cập nhật: - Lượt xem : 37

05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT80/2021) ban hành: Mẫu số: 05/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính), hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thuế hàng tháng, hàng về các khoản tiền lương tiền công người lao đôn g tại công ty, doanh nghiệp. Sau đây gọi tắt là: Báo cáo thuế .

>> Báo cáo thuế.

>> Hướng dẫn làm tờ khai thuế TNCN (TT80/2021) ban hành: Mẫu số: 05/KK-TNCN.

>> Hướng dẫn nộp tờ khai thuế TNCN (TT80/2021) ban hành: Mẫu số: 05/KK-TNCN.

I/ Nộp báo cáo thuế theo quý.

- Làm trên phần mềm HTKK.

>> Tải phần mềm HTKK. (tải miễn phí).

>> Hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK.

05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT80/2021)

Kê khai theo quý: Kỳ nộp chất nhất là từ ngày 01 đén ngày 30 tháng sau, nôp cho quý trước

>> Nộp tờ khai thuế TNCN (báo cáo thuế) theo quý.

* Có rất nhiều câu hỏi doanh nghiệp, công ty đặt ra: 

- Doanh nghiệp không phát sinh tiền lương, tiền công người lao động, có cần nộp báo cáo thuế, tờ khai thuế TNCN (05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT80/2021)) ?

+ Chia sẻ nếu: Doanh nghiệp không phát sinh tiền lương, tiền công người lao động, thì việc nộp tờ khai thuế TNCN theo quý, không nhất thiết phải nộp, hoặc có nộp cũng không sao, hình ảnh tờ khai thuế TNCN phía trên không phát sinh tiền lương, tiền công người lao động.

- Kỳ nộp tờ khai thuế TNCN (05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT80/2021)), chậm nhất ngày nào ?

+  Kỳ nộp tờ khai thuế TNCN (05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT80/2021), gọi là: Báo cáo thuế bắt đầu ngày nộp đầu tiên là ngày 01 đầu tiên đến cuối ngày 30 của tháng sau, là kỳ nộp tờ khai thuế quý trước.

- Nếu công ty, doanh nghiệp không phát sinh tiền lương, tiền công người lao động, mà nộp trễ tờ khai thuế TNCN có bị phạt hay không ?

+ Nếu công ty, doanh nghiệp không phát sinh tiền lương, tiền công người lao động, mà nộp trễ tờ khai TNCN cũng không sao, khi cơ quan thuế hỏi và phải làm bản giải trình.

- Nếu công ty, doanh nghiệp có phát sinh tiền lương, tiền công người lao động, tiền thuế TNCN có phát sinh phải nộp thì trễ hạn tờ khai thuế TNCN có bị phạt không ?

+ Nếu chậm nộp tờ khai thuế TNCN (Báo cáo thuế) mà có phát sinh tiền lương tiền công, tiền nộp thuế TNCN thì cơ quan thuế áp dụng mức phạt theo cụ thể sau đây:

Ví dụ: Cty A bắt đầu tính kỳ kê khai thuế theo quý 1/2024 (Là từ ngày 01/01 đến 31/03 là của quý 1), thì ngày nộp tờ khai bắt đầu,.từ ngày 01/04 đến hết ngày 30/04 (của tháng sau), thì sang ngày 01/05 trở đi về sau là ngày tính phạt theo từng ngày chậm nộp tờ khai.

+ Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế TNCN, Nghị Định 125/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế, phạt về hóa đơn.

- Làm tờ khai thuế TNCN có khó không ? 

- Hướng dẫn cách điền tờ khai thuế TNCN kê khai theo tháng, theo quý có phát sinh tiền lương, tiền công xem hình bên dưới: 

05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT80/2021)

II/ Nộp báo cáo thuế theo tháng.

- Làm trên phần mềm HTKK.

>> Tải phần mềm HTKK. (tải miễn phí).

>> Hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK.

Kê khai theo tháng: kỳ nộp từ 01 đến 20 tháng sau nộp cho tháng trước.

- Làm tờ khai thuế TNCN (05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT80/2021) trực tiếp trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) có được không ?

+ Hướng dẫn làm tờ khai thuế TNCN trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), xem chi tiết sau đây:

Chú ý: Tờ khai thuế TNCN cách làm tờ khai thuế có phát sinh tiền lương, hay không phát sinh tiền lương thì nhìn hình phía trên để biết thêm cách làm tờ khai điều y như nhau, chỉ khác là tờ khai theo tháng, và tờ khai theo quý mà thôi.

Chúc cả nhà kế toán mới, giám đốc công ty mới làm lần đầu tiên thành công nha.

Chia sẻ bài viết:
Bài viết khác
LIÊN HỆ NHÀ MẠNG LIÊN HỆ NHÀ MẠNG
NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ
Tra cứu HĐ điện tử Tra cứu HĐ điện tử
Video youtube Video youtube

Tra cứu chức năng hóa đơn điện tử

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Bản tin thuế

Sửa lỗi phong chữ phần mềm HTKK

Sửa lỗi phần mềm HTKK tự thoát ngoài

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài

Hướng dẫn làm tờ khai thuế môn bài ban đầu

TẢI PHẦN MỀM HTKK MỚI Tra cứu mã số thuế DN Tra cứu mã số thuế  (MST) cá nhân
Quảng cáo
Đầm sơ sinh bé gái
Banner quảng cáo 2
banner quảng cáo