PM ký lấy MK Hóa đơn Tổng cục

Ngày đăng: / Ngày cập nhật: - Lượt xem : 120

Làm cách nào để lấy lại mật khẩu trên trang hóa đơn điện tử của Tổng Cục Thuế (hoadondientu.gdt.gov.vn), Lấy lại mật khẩu hóa đơn điện tử của Tổng Cục Thuế (hoadondientu.gdt.gov.vn) có khó không ?

- Hướng dẫn lấy lại mật khẩu trên trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn). Xem video phía dưới:

+ Trước hết ta phải tải phần mềm ký hóa đơn điện tử trước (Tải tại đây): Gọi là bộ cài đặt ký lấy mật khẩu hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn).

- Làm thế nào, cách nào để vào trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn) lấy hóa đơn đầu vào, đầu ra ?

Hướng dẫn đăng nhập trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn), xem chi tiết hướng dẫn vào trang hóa đơn điện tử của Tổng Cục Thuế. Xem video phía dưới:

 

- Làm thế nào để tra cứu bảng kê mua vào, hóa đơn đầu vào, kiểm tra hóa đơn đầu vào trên trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn) ?

Hướng dẫn chi tiết các cách kiểm tra hóa đơn điện tử đầu vào trên trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn), để biết hóa đơn đầu vào doanh nghiệp đã có trên trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn). Xem chi tiết video sau đây:

- Làm thế nào để tra cứu bảng kê mua đầu ra, hóa đơn đầu ra, kiểm tra hóa đơn đầu ra trên trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn) ?

Hướng dẫn chi tiết các cách kiểm tra hóa đơn điện tử đầu ra trên trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn), để biết hóa đơn đầu ra doanh nghiệp đã có trên trang hóa đơn điện tử (hoadondientu.gdt.gov.vn). Xem chi tiết video sau đây:

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG TRÊN TRANG ZALO24H.VN.

Chia sẻ bài viết:
Bài viết khác
LIÊN HỆ NHÀ MẠNG
NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ
Tra cứu HĐ điện tử Tra cứu HĐ điện tử
Video youtube Video youtube

Sửa lỗi phong chữ phần mềm HTKK

Sửa lỗi phần mềm HTKK tự thoát ngoài

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài

Hướng dẫn làm tờ khai thuế môn bài ban đầu

Tra cứu mã số thuế DN Tra cứu mã số thuế  (MST) cá nhân Phần mềm kê khai thuế HTKK
Quảng cáo
Đầm sơ sinh bé gái
Banner quảng cáo 2
banner quảng cáo