Tải Phần mềm HTKK (Miễn Phí)

Ngày đăng: / Ngày cập nhật: - Lượt xem : 677

Tải Phần mềm HTKK 5.1.7 (Miễn Phí) ? Tải về máy tính, cài đặt để kê khai thuế doanh nghiệp, hộ kinh doanh, phiên bản mới nhất được nâng cấp ngày 29/01/2024. Tải phần mềm HTKK 5.1.7 (HTKK5.1.7) (Tải miễn phí), cũng như download phần mềm kê khai thuế HTKK 5.1.7 (Miễn phí). Tổng Cục Thuế nâng cấp ứng dụng kê khai thuế HTKK.

- Tải phần mềm HTKK 5.1.8 (tải miễn phí). xem thông báo từ Tổng Cục Thuế phiên bản phần mềm HTKK 5.1.8, nâng cấp ngày 02/03/2024 bổ sung thông tin về kê khai thuế

- Tải phần mềm HTKK 5.1.9 (tải miễn phí). Thông báo từ Tổng Cục Thuế về việc nâng cấp phiên bản phần mềm HTKK 5.1.8 (HTKK5.1.8), nâng cấp ngày 08/05/2024 bổ sung thông tin về kê khai thuế

Ngày phát hành Phiên bản Tải miễn phí Hướng dẫn xóa phiên bản cũ Hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK
29/1/2024 Phần mềm HTKK 5.1.7 HTKK5.1.7 Hướng dẫn xóa phiên cũ Hướng dẫn cài đặt HTKK5.1.7
02/03/2024 Phần mềm HTKK 5.1.8 HTKK5.1.8 Hướng dẫn xóa phiên cũ Hướng dẫn cài đặt HTKK5.1.8 
08/05/2024 Phần mềm HTKK 5.1.9 HTKK5.1.9 Hướng dẫn xóa phiên cũ Hướng dẫn cài đặt HTKK5.1.9 
         
         
         
         
         
         

- Tải Phần mềm HTKK 5.1.8 (Miễn Phí) ? Tải về máy tính, cài đặt để kê khai thuế doanh nghiệp, hộ kinh doanh, phiên bản mới nhất được nâng cấp ngày 02/03/2024. Tải phần mềm HTKK 5.1.8 (HTKK5.1.8) (Tải miễn phí), cũng như download phần mềm HTKK 5.1.8 (Miễn phí).

>> Xem nội dung nâng cấp phần mềm HTKK 5.18.

- Tải phần mềm HTKK5.1.9 (Tải miễn phí) ? Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 5.1.9 (HTKK5.1.9) tải phần mềm HTKK 5.1.9 (HTKK5.1.9) phiên bản nâng cấp ngày 08/05/2024, Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.9 cập nhật tờ khai Thuế Giá trị gia tăng – mẫu 03/GTGT (TT80/2021), cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Bình Dương, Tiền Giang, V/v Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.9 cập nhật tờ khai Thuế Giá trị gia tăng – mẫu 03/GTGT (TT80/2021), cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Bình Dương, Tiền Giang, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thuế mới nhất.

>> Xem nội dung nâng cấp phần mềm HTKK 5.1.9.

Chia sẻ bài viết:
Bài viết khác
LIÊN HỆ NHÀ MẠNG LIÊN HỆ NHÀ MẠNG
NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ
Tra cứu HĐ điện tử Tra cứu HĐ điện tử
Video youtube Video youtube

Tra cứu chức năng hóa đơn điện tử

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Bản tin thuế

Sửa lỗi phong chữ phần mềm HTKK

Sửa lỗi phần mềm HTKK tự thoát ngoài

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài

Hướng dẫn làm tờ khai thuế môn bài ban đầu

TẢI PHẦN MỀM HTKK MỚI Tra cứu mã số thuế DN Tra cứu mã số thuế  (MST) cá nhân
Quảng cáo
Đầm sơ sinh bé gái
Banner quảng cáo 2
banner quảng cáo