Báo cáo thuế (Doanh nghiệp)

Ngày đăng: / Ngày cập nhật: - Lượt xem : 59

Báo cáo thuế (Doanh nghiệp) ? làm báo cáo thuế có khó không ? (Hỗ trợ miễn phí) hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ làm báo cáo thuế đối với tất cả công ty doanh nghiệp trên toàn, làm báo cáo thuế thật đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, làm báo cáo thuế theo tháng, theo quý nộp trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

- Báo cáo thuế (Doanh nghiệp) là gì ? Hướng dẫn doanh nghiệp, kế toán mới, chủ nghiệp mới lần đầu tiên làm báo cáo thuế, còn rất bỡ ngỡ, chúng tôi chia sẻ tý kinh nghiệm các bước làm báo cáo thuế gọi tờ khai thuế GTGT, TNCN, nộp trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), theo định kỳ kê khai thuế theo tháng, theo quý.

* Xem hướng dẫn cách làm báo cáo thuế (tờ khai thuế GTGT, TNCN) theo tháng, quý sau đây:

Cần tuyển kế toán tổng hợp, dịch vụ báo cáo thuế trọn gói, Cần tuyển kế toán viên, Cần tuyển kế toán trưởng, tuyển kế toán làm bán thời gian, Cần tuyển kế toán làm ngoài giờ, tìm việc kế toán làm giờ hành chính, tìm việc kế toán làm ngoài giờ, tuyển kế toán công nợ, kế toán giá thành, kế toán thuế, dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ báo cáo thuế, nhận làm dịch kế toán ngoài giờ, nhận làm báo cáo thuế sổ sách kế toán trọn gói, thuê dịch vụ kế toán phí bao nhiêu, nhận làm sổ sách kế toán trọn gói, thuê dịch vụ quyết toán thuế TNDN, TNCN, cần tuyển kế toán dịch vụ báo cáo thuế, cần tìm việc kế toán, dịch vụ báo cáo thuế phí bao nhiêu một tháng, thuê dịch vụ kế toán trọn gói, thuê kế toán báo cáo thuế phí bao nhiêu, thuê dịch vụ báo cáo thuế phí bao nhiêu

Cần tuyển kế toán tổng hợp, dịch vụ báo cáo thuế trọn gói, Cần tuyển kế toán viên, Cần tuyển kế toán trưởng, tuyển kế toán làm bán thời gian, Cần tuyển kế toán làm ngoài giờ, tìm việc kế toán làm giờ hành chính, tìm việc kế toán làm ngoài giờ, tuyển kế toán công nợ, kế toán giá thành, kế toán thuế, dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ báo cáo thuế, nhận làm dịch kế toán ngoài giờ, nhận làm báo cáo thuế sổ sách kế toán trọn gói, thuê dịch vụ kế toán phí bao nhiêu, nhận làm sổ sách kế toán trọn gói, thuê dịch vụ quyết toán thuế TNDN, TNCN, cần tuyển kế toán dịch vụ báo cáo thuế, cần tìm việc kế toán, dịch vụ báo cáo thuế phí bao nhiêu một tháng, thuê dịch vụ kế toán trọn gói, thuê kế toán báo cáo thuế phí bao nhiêu, thuê dịch vụ báo cáo thuế phí bao nhiêu Cần tuyển kế toán tổng hợp, dịch vụ báo cáo thuế trọn gói, Cần tuyển kế toán viên, Cần tuyển kế toán trưởng, tuyển kế toán làm bán thời gian, Cần tuyển kế toán làm ngoài giờ, tìm việc kế toán làm giờ hành chính, tìm việc kế toán làm ngoài giờ, tuyển kế toán công nợ, kế toán giá thành, kế toán thuế, dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ báo cáo thuế, nhận làm dịch kế toán ngoài giờ, nhận làm báo cáo thuế sổ sách kế toán trọn gói, thuê dịch vụ kế toán phí bao nhiêu, nhận làm sổ sách kế toán trọn gói, thuê dịch vụ quyết toán thuế TNDN, TNCN, cần tuyển kế toán dịch vụ báo cáo thuế, cần tìm việc kế toán, dịch vụ báo cáo thuế phí bao nhiêu một tháng, thuê dịch vụ kế toán trọn gói, thuê kế toán báo cáo thuế phí bao nhiêu, thuê dịch vụ báo cáo thuế phí bao nhiêu

Báo cáo thuế gì ? Làm báo cáo thuế và nộp báo cáo thuế có phần.

PHẦN 1: HƯỚNG DẪN LÀM TỜ KHAI THUẾ GTGT, THUẾ TNCN KÊ KHAI THEO THÁNG HOẶC QUÝ CÓ PHÁT HÓA ĐƠN.

- Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT-TNCN (Tờ khai thuế GTGT), (Tờ khai thuế TNCN), đối với doanh nghiệp có phát sinh đầu ra và đầu vào

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN LÀM TỜ KHAI THUẾ GTGT, THUẾ TNCN KÊ KHAI THEO THÁNG HOẶC QUÝ KHÔNG PHÁT SINH HÓA ĐƠN.

- Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT-TNCN (Tờ khai thuế GTGT), (Tờ khai thuế TNCN), đối với doanh nghiệp không phát sinh đầu ra và đầu vào

PHẦN 3: HƯỚNG DẪN LÀM TỜ KHAI THUẾ GTGT, THUẾ TNCN TRỰC TIẾP TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ (thuedientu.gdt.gov.vn).

PHẦN 4: HƯỚNG DẪN NỘP TỜ KHAI THUẾ GTGT, THUẾ TNCN TRỰC TIẾP TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ (thuedientu.gdt.gov.vn).

PHẦN HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LÀM BÁO CÁO THUẾ CỤ THỂ SAU ĐÂY:

Báo cáo thuế là gì ? Báo cáo thuế: Là một trong những nội dung mà tất cả doanh nghiệp, hộ kinh doanh nào cũng cần thực hiện việc kê khai và nộp tờ khai thuế định kỳ mà doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải nộp báo cáo thuế  hàng tháng tháng, hàng quý  theo đúng quy định cơ quan thuế.

BÁO CÁO THUẾ                                           BAO CAO THUE

Báo cáo thuế. Các bước hướng dẫn nộp báo cáo thuế, thủ tục nộp tờ khai, đúng theo kỳ kê khai và những hồ sơ báo cáo thuế (Khai thuế) cần lưu ý khi kê khai thuế đúng, kịp thời,..Tránh sai sót, nhầm lẫn trong kê khai và trễ hạn nộp tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN,...

SƠ ĐỒ BÁO CÁO THUẾ DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ        

* Báo cáo thuế, những điểm cần lưu ý gì ? Sau đây những vấn đề liên quan đến báo cáo thuế...

1. Báo cáo thuế ?

Báo cáo thuế: Là hoạt động lập kê khai các hóa đơn thuế GTGT đầu vào và hóa đơn GTGT đầu ra, có phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa, dịch vụ...Và những khoảng chi phí phát sinh có liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, cũng như hộ kinh doanh. Báo cáo thuế, được coi là kết nối để cơ quan quản lý thuế nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty (Dopanh nghiệp), hộ kinh doanh...Chính vì vậy, báo cáo thuế đối với mỗi doanh nghiệp, hộ kinh doanh, là việc phải xác định các loại tờ khai thuế, để kê khai thuế phải đúng thời hạn nộp tờ khai thuế (Kê khai thuế), phải đúng thời hạn kỳ kê khai  và thời hạn nộp thuế phát sinh trong quá trình kê khai, phải thực hiện đúng nghĩa vụ nhà Nước, là điều doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần phải lưu ý mấy điểm này.

BÁO CÁO THUẾ

BÁO CÁO THUẾ- HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO THUẾ. GỒM CÓ HAI PHẦN SAU ĐÂY: BÁO CÁO THUẾ DOANH NGHIỆP, BÁO CÁO THUẾ HỘ KINH DOANH:

PHẦN 1: DOANH NGHIỆP KÊ KHAI THUẾ- NỘP BÁO CÁO THUẾ:

2. Báo cáo thuế và những tờ khai thuế cần nộp những gì ở hàng tháng, hàng quý ?

Báo cáo thuế: Mà doanh nghiệp (Công ty), hộ kinh doanh. Định kỳ hàng tháng và hàng quý, các doanh nghiệp cần lưu ý để lập báo cáo thuế bao gồm: Tờ khai thuế GTGT (01/GTGT) (TT80/2021), 05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT80/2021)

BÁO CÁO THUẾ

ẢNH: BÁO CÁO THUẾ. CẦN PHẢI NỘP HÀNG THÁNG HÀNG QUÝ

2.1. Thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Thuế giá trị gia tăng (GTGT). Cần phải kê khai thuế: Doanh nghiệp cần xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý. Từ đó doanh nghiệp phải chọn được mẫu tờ khai thuế 01/GTGT (TT80/2021) để nộp đúng kỳ kê khai.

BÁO CÁO THUẾ

ẢNH: LẬP TỜ KHAI THUẾ TRÊN MÁY TÍNH

* Các bước xác định doanh nghiệp (Công ty) kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng như sau: BÁO CÁO THUẾ

 • - Doanh nghiệp mới thành lập, thì sẽ kê khai thuế GTGT theo quý.
 • - Doanh nghiệp đang hoạt động, nếu có doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống, thì sẽ kê khai nộp tờ khai thuế theo quý (Nộp báo cáo thuế).
 • - Doanh nghiệp có doanh thu lớn hơn 50 tỷ liền kề thì phải kê khai và nộp tờ khai theo tháng (Nộp báo cáo thuế).

* Cách bước doanh nghiệp lưu ý khi kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc trực tiếp thì cần để ý như sau: 

 • - Doanh nghiệp đang kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ trở lên, và doanh nghiệp đăng ký tự nguyện thì sẽ kê khai theo phương pháp khấu trừ.
 • - Doanh nghiệp đang kinh doanh, có doanh thu dưới 1 tỷ/ 1 năm, thì sẽ kê khai theo phương pháp trực tiếp, trừ trường hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện kê khai theo phương pháp khấu trừ.

* Các tờ khai mà doanh nghiệp cần phải nộp:

    Kê khai theo phương pháp khấu trừ:

 • - Doanh nghiệp lập kê khai theo phương pháp khấu trừ: Cần lập tờ khai thuế GTGT (01/GTGT)(TT80/2021). Lập trên phần mềm HTKK mới nhất. 
 • Kê khai theo phương pháp trực tiếp:

+ Trực tiếp trên GTGT: Nộp tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT) (TT80/2021).

+ Trực tiếp trên doanh thu: Nộp tờ khai thuế GTGT (04/GTGT) (TT80/2021).

+ Khi doanh nghiệp lập kê khai là trên phần mềm HTKK mới nhất.

2.2. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

* Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), kê khai theo tháng hay theo quý ?

- Doanh nghiệp lập tờ khai thuế GTGT theo quý, thì doanh nghiệp cũng phải nộp tờ thuế TNCN theo quý.
- Doanh nghiệp lập tờ khai thuế TNCN khi nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng, thì có các trường hợp sau đây:

+ Xác đinh số thuế TNCN phải nộp trong tháng lớn hơn 50 triệu đồng thì doanh nghiệp phải kê khai và nộp tờ khai theo tháng.
+ Xác định thuế TNCN phải nộp phát sinh trong tháng nhỏ hơn 50 triệu đồng thì doanh nghiệp phải nộp tờ khai theo quý.

DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THUẾ

* Làm tờ khai thuế TNCN theo mẫu nào ? Đối với doanh nghiệp cần nộp những hồ sơ tờ khai thuế TNCN sau đây:

- Doanh nghiệp lưu ý khi lập mẫu tờ khai TNCN theo mẫu: 5/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT80/2021), trên phần mềm HTKK mới nhất.

- Khi kê khai thuế TNCN: Thì doanh nghiệp kê khai trên phần mềm HTKK, doanh nghiệp nên chọn kỳ kê khai theo quý hoặc theo tháng như trong tờ khai.

- Nếu doanh nghiệp không phát sinh tiền lương, tiền công của bất kỳ nhân viên nào trong tháng hoặc trong quý thì doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế, nếu có nộp cũng không sao, tránh trình trạng nộp thiếu.Nếu

- Doanh nghiệp sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì phải làm báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo quý.

3. Thời hạn nộp chậm tờ khai thuế, tiền nộp thuế chậm nhất vào ngày nào ? Đối với doanh nghiệp khi kê khai thuế lên trang thuế điện tử: thuedientu.gdt.gov.vn, ngày chậm nộp tờ khai và tiền thuế cụ thể như sau:

 • - Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng: Hạn nộp tờ khai thuế và tiền nộp thuế (nếu có) chậm nhất là 20 ngày của tháng sau.
 • - Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo quý: Hạn nộp tờ khai thuế GTGT và tiền nộp thuế (nếu có) chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên trong quý sau.
 • - Chú ý: Chậm nộp tờ khai thuế phạt bao nhiêu tiền ? Mức phạt áp dụng theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP về chậm nộp tờ khai thuế, và khung phạt từ 1 ngày tới trên 91 ngày xem (Nghị định 125/2020/NĐ-CP)
 • * Làm báo cáo thuế có dễ không ? Những điều doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp, kế toán cần lưu ý: Khi lập làm tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK thì yếu tố phải nhập tờ hóa đơn mua vào và bán ra trên file Excel là bảng kê để theo dõi những hóa đơn đã kê khai thuế, thì yếu tố phải ghi số hóa đơn ngày hóa đơn, số tiền chưa thuế, số tiền thuế, sau đó đối chiếu kiểm tra lại trên hóa đơn đã nhập đúng chưa, sau khi nhập xong hết tất cả hóa đơn đầu vào vào file Excel và lưu tên file là bảng kê mua vào, nhập xong hóa đơn bán ra, cũng vậy lưu tên file là bảng kê bán ra. Đây là mục đích lưu trên máy, để biết những tờ hóa đơn nào đã kê khai thuế rồi, để sau này dễ kiểm tra hóa đơn đó đã báo cáo thuế chưa thì mở file ra xem. File bảng kê lưu là sau này để cung cấp cho cơ quan thuế khi quyết toán thuế với doanh nghiệp, cơ quan thuế bắt doanh nghiệp phải cung cấp cho họ file mềm báo cáo thuế của năm...
 • Làm báo cáo thuế cần những chứng từ (hóa đơn) gì ? Chúng tôi chia sẻ với doanh nghiệp sau đây:
 • - Trước khi làm báo cáo thuế doanh nghiệp cần chuẩn bị các loại hóa đơn sau đây:
 • + Hóa đơn GTGT đầu vào, hóa đơn trực tiếp, tờ khai hải nhập khẩu, bảng kê mua hàng mua nông lâm thủy sản ...
 • + Hóa đơn GTGT đầu ra, tờ khai hải quan hàng xuất khẩu.
 • * Đối với hóa đơn đầu vào, chứng từ đầu vào, phải luôn luôn kiểm tra đúng mã số thuế, đúng tên công ty, đúng địa chỉ, có mã cơ quan thuế, kiểm tra nội dung bên trong hóa đơn đây được xem là hóa đơn hợp lệ, thời hạn hóa đơn kê khai thuế theo tháng, thì trên tờ hóa đơn phải ghi ngày hóa đơn đúng với kỳ kê khai thuế.
 • Ví dụ: - Kê khai thuế theo tháng 10/2022 (Nộp báo cáo thuế), thì hóa đơn có ngày ghi từ tháng 10 trở về trước năm 2022, thì việc làm tờ khai thuế tháng 10/2022, là tập hợp những hóa đơn đầu vào, chứng từ chưa khai thuế, (chưa nộp báo cáo thuế), tiến hành kê khai ngay tháng đó là hợp lệ.
 • Ví dụ: - Kê khai thuế theo quý quý 3/2022 (Nộp báo cáo thuế), thì hóa đơn có ngày ghi từ quý 3 trở về trước năm 2022, thì việc làm tờ khai thuế quý 3/2022, là tập hợp những hóa đơn đầu vào, chứng từ chưa khai thuế, (chưa nộp báo cáo thuế), tiến hành kê khai ngay quý đó là hợp lệ.

NỘP TỜ KHAI BÁO CÁO THUẾ HÀNG THÁNG- HÀNG QUÝ, Ở ĐÂY GỒM CÓ HAI PHẦN MÀ DOANH NGHIỆP BẮT BUỘT PHẢI NỘP: PHẦN NỘP TỜ KHAI THUẾ GTGT, NỘP TỜ KHAI THUẾ TNCN:

HƯỚNG DẪN LÀM TỜ KHAI THUẾ GTGT: HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO THUẾ- LÀM TỜ KHAI THUẾ GTGT (01/GTGT)(TT80/2021):

- Hướng dẫn làm báo cáo thuế, nộp tờ khai thuế, kê khai thuế. Trước khi làm báo cáo thuế, chúng ta tiến hành mở file excel nhập số liệu trên hóa đơn vào bảng kê sau đây: Xem hình bên dưới:

BƯỚC 1: TRƯỚC KHI LÀM BÁO CÁO THUẾ CHÚNG TA TIẾN HÀNH XEM HƯỚNG DẪN SAU:

* Ví dụ: Ở đây chúng ta có hai tờ hóa đơn đầu vào, chúng ta tiến hành nhập bảng kê hóa đơn đầu vào sau đây: Xem hình bên dưới:

Dịch vụ làm báo cáo thuế Dịch vụ nhận làm báo báo cáo thuế

Hướng dẫn làm báo cáo thuế (Kê khai thuế). Chia sẻ những bước quan trọng trong quá trình làm báo cáo thuế, kể khai thuế sao cho dễ nhới nhất, đơn gian nhất, nhanh gọn nhất, chính xác nhất. Xem sau đây:

Căn cứ vào hai tờ hóa đơn đầu vào chúng tiến hành nhập bảng kê theo hình bên dưới làm theo hướng dẫn nha, Ở chúng ta chia sẻ cách làm báo cáo thuế, nhập bảng kê để lưu đầu vào, xem sau dây:

DỊCH VỤ NHẬN KÊ KHAI THUẾ

BƯỚC 2: TRƯỚC KHI LÀM BÁO CÁO THUẾ CHÚNG TA TIẾN HÀNH LẬP BẢNG KÊ ĐẦU RA SAU ĐÂY:

* Ví dụ: Ở đây chúng ta có hai tờ hóa đơn đầu ra, chúng ta tiến hành nhập bảng kê hóa đơn đầu ra sau đây: Xem hình bên dưới:

BAO CAO THUE BAO CAO THUE

Căn cứ vào hai tờ hóa đơn đầu ra phía trên chúng tiến hành nhập bảng kê đầu ra theo hình bên dưới làm theo hướng dẫn nha, Ở đây chúng ta chia sẻ cách làm báo cáo thuế, nhập bảng kê để lưu đầu ra, xem saud dây:

DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ

BƯỚC 3: TIẾN HÀNH LẬP TỜ KHAI THUẾ GTGT TRÊN PHẦN MỀM HTKK.

Chúng ta tiến hành mở phần mềm HTKK lên để làm tờ khai thuế nha cả nha (Chúng ta chia những gì đã biết để các bạn làm nha). Nếu máy tính bạn chưa có phần mềm HTKK thì tải tại đây nha (Tải về)

- Mở phần mềm HTKK lên theo hình bên dưới: Bấm vào đồng ý.

Dịch vụ báo acso thuế

* Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT theo TT80/2021: Thật đơn giản, chúng tôi chia sẻ nha cả nhà doanh nghiệp, xem những hình ảnh tờ khai thuế GTGT bến dưới nha cả nhà...Hỗ trợ miễn phí...

- Chọn: Tờ khai thuế GTGT (01/GTGT)(TT80/2021) theo hình bên dưới nha các bạn.

Báo cáo thuế

- Tiến hành chọn: Tờ khai quý nha, hay kê khai tháng, sau đó chọn đồng ý, tùy doanh nghiệp có doanh thu nha, xem ảnh hình bên dưới:

bao cao thue

- Tiến hành coppy số liệu từ bảng kê mua vào phía trên dán vào phần mềm HTKK ở cột chỉ tiều (23) và (25), xem hình bên dưới và bảng kê hóa đơn đầu vào phía trên nha, xem hình sau:

- Tiến hành coppy số liệu doanh thu trên bảng kê hóa đơn đầu ra ở phía trên dán vào phần mềm HTKK xem hình bên dưới cột chỉ tiêu (32).

BAO CAO THUE

- Nếu doanh nghiệp bán ra xuất hóa đơn 8%, thì chúng ta phải làm trên LP 43/2022/QH15, coppy trên bảng kê hóa đơn đầu ra, coppy số liệu dán vào chi tiết từ mặt hàng, từng số liệu, hình bên dưới và đôi chiếu số liệu trên bảng kê hóa đơn đầu ra phía trên nha. xem hình phía dưới và trên bảng kê

báo cáo thuế

Tiến hành xuất file XML để nộp tờ khai thuế GTGT trên trang thuế điện tử (thuedientu,gdt.gov.vn). Lưu file XML ra ổ đĩa nào cũng được sao cho để nhớ nhất khi nộp tờ khai nha các bạn.

* Ví dụ lưu sau đây:

Báo cáo thuế

* PHẦN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN):

HƯỚNG DẪN LÀM TỜ KHAI THUẾ TNCN-HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO THUẾ- LÀM TỜ KHAI THUẾ TNCN (TT80/2021):

Hướng dẫn làm tờ khai thuế TNCN (TT80/2021).

- Chúng ta chọn: Thuế thu nhập cá nhân -> 05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT80/2021); Xem hình bên dưới:

Báo cáo thuế

- Chúng ta chọn: Tờ khai quý -> chọn quý -> Chọn: Đồng ý: Xem hình bên dưới:

báo cáo thuế

- Tiến hành nhập số liệu tiền lương (Nếu có phát sinh), nhập số lượng người lao động xong sau đó -> kết xuất ra file XML để lưu, xem hình bên dưới:

Báo cáo thuế

- Chọn:Kết xuất XML -> kết xuất

Báo cáo thuế

- Lưu ra file lưu, để chuẩn bị nộp báo cáo thuế, xem hình bên dưới:

Báo cáo thuế

- Đây là file đã lưu của file XML tờ khai thuế TNCN và tờ khai thuế GTGT: Xem hình bên dưới: 

BAOS CÁO THUẾ

Trước khi nộp tờ khai thuế chúng ta cần chuẩn bị chữ ký số (Token) cắm vào máy tính để cộng việc thực hiện nộp tờ khai thuế nha.

* CHÚ Ý: Doanh nghiệp phải kiểm tra chữ ký số xem thử còn hạn sử dụng hay hết hạn sử dụng, để cho công việc nộp tờ khai thuế (Báo cáo thuế) thuận lợi nhất. Nếu chữ ký số (Token) hết hạn thì doanh nghiệp thực hiện tiếp theo saud đây: Bấm ->Gia hạn chữ ký số EasycaNewcaVinaViettelNCCAFPT-CaVin CaBkav ...

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế; Chia sẻ những khó khăn doanh nghiệp (Hỗ trợ miễn phí), trong quá trình nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, mà doanh nghiệp chưa biết, còn lủng củng khi vào trang thuế, xem chi tiết sau đây:

- TIẾN HÀNH NỘP TỜ KHAI THUẾ GTGT VÀ TỜ KHAI THUẾ TNCN NHƯ SAU; XEM HƯỚNG DẪN NỘP BÁO CÁO THUẾ. FILE HÌNH ẢNH: Chúng ta và trang web: thuedientu.gdt.gov.vn.

Dịch vụ làm báo cáo thuế

- Vào đăng nhập, xem hình bên dưới

Dịch vụ làm báo cáo thuế

- Nhập mã số thuế phải có -QL -> nhập mật khẩu -> Nhập mã xác nhận -> Bấm đăng nhập để vào trang thuế nha

Dịch vụ làm báo cáo thuế

- Chọn: Khai thuế -> Nộp tờ khai XML -> Chọn tệp tờ khai: Xem hình bên dưới

Dịch vụ làm báo cáo thuế

- Vào đường dẫn mà đã lưu file XML, tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN để tiến hành lấy file vào trang thuế: Xem hình bênh dưới

Dịch vụ làm báo cáo thuế

Bắt đầu: Ký điện tử -> nhập mã pin chữ ký số -> Chấp nhận; xem hình bên dưới:

- Bấm: OK, xem hình bên dưới:

- Tiến hành bấm: Nộp tờ khai

- Sau khi nộp tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN-> sẽ xuất hiện hai tờ khai ở trong trang thuế điện tử, đây là đã  gửi tờ khai thuế hoàn thành nha.

PHẦN 2: BÁO CÁO THUẾ HỘ KINH DOANH:

* HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO THUẾ HỘ KINH DOANH: CHỈA SẺ THÔNG TIN BÁO CÁO THUẾ HỘ KINH DOANH SAU ĐÂY:

Hộ kinh doanh cần tìm kế toán thuế, báo cáo thuế (Dịch vụ làm báo cáo thuế hộ kinh doanh). Chúng tôi chia sẻ những cách tìm kiếm dễ nhất như sau: dịch vụ báo cáo thuế hộ kinh doanh, dịch kê khai thuế hộ kinh doanh, dịch vụ làm báo cáo thuế hộ kinh doanh, nhận làm báo cáo thuế hộ kinh doanh, nhỏ lẻ, kế toán thuế hộ kinh doanh, dịch vụ làm báo cáo thuế hộ kinh doanh hàng tháng, hàng quý...

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG NHA: BÁO CÁO THUẾ ĐÃ NỘP XONG VÀ THÀNH CÔNG.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI ĐỂ TƯ VẤN THUẾ MIỄN PHÍ

DỊCH VỤ KHAI THUẾ DOANH NGHIỆP: 0907222166 

* Dịch vụ báo cáo thuế là gì đối với doanh nghiệp ? Chủ doanh nghiệp cần lưu ý khi thuê dịch vụ làm báo cáo thuế, cần chú ý các yếu tố sau đây: Ở đây chúng tôi chia sẻ những giải đáp thắc mắc về dịch vụ kê khai thuế xem sau đây:

- Dịch vụ báo cáo thuế ? Doanh nghiệp cần lưu ý đừng để doanh nghiệp mình chậm trễ kê khai thuế hàng tháng, hàng quý, vấn đề báo cáo thuế là yếu tố rất quan trọng đối với doanh nghiệp.

- Thuê dịch vụ báo cáo thuế (dịch vụ kê khai thuế), là tiền đề doanh nghiệp cần quan tâm, phải thuê dịch vụ bảo đảm giá cả tốt nhất, chất lượng uy tín bảo mật thông tin doanh nghiệp trong suốt vào trình làm báo cáo thuế, phải cân đối được nguồn hóa đơn đầu ra, đầu vào, phát hiện kịp thời sai sót, thông báo ngay đến chủ nghiệp, để khắc phục kịp thời...Tránh trình trạng cơ quan thuế phạt. Mức phạt áp dụng theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Dịch vụ báo cáo thuế ? Chia sẻ doanh nghiệp:

Dịch vụ báo cáo thuế: Là dịch vụ kê khai thuế, nộp tờ khai thuế...Bao gồm trọn gói tổng thể từ A tới Z, có trách nhiệm liên quan đến quá trình hoạt động công ty (Doanh nghiệp), khi phát sinh hóa đơn đầu ra đầu vào, và tất cả yếu tố chi phí liên quan về thuế, kế toán, thì đây được gọi là dịch vụ báo cáo thuế trọn gói, định kỳ dịch vụ báo cáo thuế, phải kê khai thuế, như tập hợp tất cả các chứng từ phát sinh trong doanh nghiệp, để tiến hành kê khai thuế và nộp tờ khai thuế đúng theo kỳ hạn quy định, dịch vụ báo cáo thuế, phải có trách nhiệm làm sổ sách kế toán định kỳ cho doanh nghiệp, cuối năm lên báo cáo tài chính, quyết toán thuế nộp lên trang thuế điện tử, dịch vụ báo cáo thuế, luôn luôn phải bảo mật thông tin Hiện nay trên thị trường Việt Nam, khá nhiều dịch vụ báo cáo thuế, như: Dịch vụ kê khai thuế, dịch vụ báo cáo thuế trọn gói, dịch vụ báo cáo thuế bán thời gian (Ngoài giờ), dịch vụ làm báo cáo thuế, nhận làm báo cáo thuế trọn gói, dịch vụ kế toán thuế, nhận làm báo cáo thuế tại nhà, nhận làm báo cáo thuế trọn gói, dịch vụ làm báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý doanh nghiệp, hộ kinh doanh...

Báo cáo thuế (Hỗ trợ miễn phí). Nhận làm báo cáo thuế trọn gói, thuê dịch vụ làm báo cáo thuế, tìm dịch vụ làm báo cáo thuế, làm báo cáo thuế trọn gói phí bao nhiêu ?, tìm việc kế toán trưởng bán thời gian, cần tuyển kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán công nợ, thủ kho, tuyển kế toán làm bán thời gian, dịch vụ báo cáo thuế trọn gói, thuê dịch vụ làm báo cáo thuế,  làm báo cáo tài chính, quyết toán thuế, tìm việc kế toán tổng hợp, kế toán trưởng, kế toán giá thành, kế toán thanh toán, Thuê dịch vụ làm báo cáo thuế ở đâu ? Thuê dịch vụ làm báo cáo thuế ở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Bắc Ninh, Hà Nam, Thành phố Hà Nội, Hải Dương, Thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình và Vĩnh Phúc. Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế. Bình Định, Bình Thuận, Thành phố Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng.  Dịch vụ làm báo cáo thuế nơi nào tốt, giá rẻ ? ở đâu TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ?  Dịch vụ làm báo cáo thuế, ở quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận Tân Phú, quận Tân Bình, quận Bình Tân, quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp, quận , Huyện Bình Chánh, Huyện Cần Giờ, Huyện Hóc Môn, TP Thủ Đức,..

* Điểm chú ý: Khi thuê dịch vụ báo cáo thuế (Báo cáo thuế):

Những vấn đề doanh nghiệp cần chú tâm để báo cáo thuế của doanh nghiệp mình, là điều các ông chủ doanh nghiệp kiếm trên hệ thống google, tuyển dịch vụ báo cáo thuế sao cho tốt nhất, để tin tưởng, giao trách nhiệm cho khâu dịch vụ báo cáo thuế, luôn luôn hoàn thành, chất lượng, bảo mật thông tin doanh nghiệp...

* Thuê dịch vụ làm báo cáo thuế ở đâu ? Dịch vụ báo cáo thuế trên toàn quốc, dịch vụ kế toán trọn gói trên toàn quốc, hỗ trợ doanh nghiệp pháp lý về thuế, tư vấn thuế miễn phí, giảm rủi ro cho doanh nghiệp an toàn trong kinh doanh nghiệp:

Thuê dịch vụ làm báo cáo thuế ở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Bắc Ninh, Hà Nam, Thành phố Hà Nội, Hải Dương, Thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình và Vĩnh Phúc. Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế. Bình Định, Bình Thuận, Thành phố Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng.

Dịch vụ làm báo cáo thuế nơi nào tốt, giá rẻ ? ở đâu TP Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ? Dịch vụ làm báo cáo thuế trọn gói ở khu vực TP Hồ Chí Minh bao gồm các quận huyện sau đây:

Dịch vụ báo cáo thuế trọn gói, thuê dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ báo cáo thuế nơi nào tốt, làm báo cáo thuế bao nhiêu tiền một tháng, quý, phí dịch vụ báo cáo thuế bao nhiêu, hướng dẫn làm báo cáo thuế, nộp báo cáo thuế, hỗ trợ làm báo cáo thuế, chi phí làm báo cáo thuế bao nhiêu một tháng, nơi nào làm báo cáo thuế giá rẻ, muốn tìm dịch vụ báo cáo thuế trọn gói, làm sổ sách kế toán trọn gói, kế toán dịch vụ,...

Dịch vụ làm báo cáo thuế, ở quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận Tân Phú, quận Tân Bình, quận Bình Tân, quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp, quận , Huyện Bình Chánh, Huyện Cần Giờ, Huyện Hóc Môn, TP Thủ Đức,..

Làm báo cáo thuế nộp trên trang nào ?

Báo cáo thuế làm trên phần mềm HTKK, xuất ra file XML, nộp trên trang Tổng Cục Thuế (thuedientu.gdt.gov.vn), đây là trang Tổng cục thuế giúp doanh nghiệp kê khai thuế, nộp của doanh nghiệp và cá nhân, cở sở kinh doanh, hộ kinh doanh cá nhân, hỗ trợ tư vấn miễn phí cách đăng nhập trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), đồng thời hướng dẫn lấy lại mật khẩu đã quên trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), các cách vào trang thuế để kê khai thuế trực tiếp, nộp tờ khai thuế, nộp tiền thuế doanh nghiệp,..

* Dịch vụ báo cáo thuế, làm sổ sách kế toán trọn gói, làm báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN trọn gói, giá tốt nhất, rẻ nhất.

* CHÂN THÀNH CẢM ƠN BẠN ĐỌC TIN NÀY.

Chia sẻ bài viết:
Bài viết khác
LIÊN HỆ NHÀ MẠNG LIÊN HỆ NHÀ MẠNG
NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ
Tra cứu HĐ điện tử Tra cứu HĐ điện tử
Video youtube Video youtube

Tra cứu chức năng hóa đơn điện tử

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Bản tin thuế

Sửa lỗi phong chữ phần mềm HTKK

Sửa lỗi phần mềm HTKK tự thoát ngoài

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài

Hướng dẫn làm tờ khai thuế môn bài ban đầu

TẢI PHẦN MỀM HTKK MỚI Tra cứu mã số thuế DN Tra cứu mã số thuế (MST) cá nhân
Quảng cáo
Đầm sơ sinh bé gái
Banner quảng cáo 2
banner quảng cáo