Chưa tìm thấy chữ ký số hoặc chữ ký số không đúng

Ngày đăng: / Ngày cập nhật: - Lượt xem : 56

Chưa tìm thấy chữ ký số hoặc chữ ký số không đúng ? Đây là tờ khai thuế file XML gửi trên trang thuế điện tử, tiến hành ký điện tử, sau khi ký thì nhớ cắm chữ ký số vào, nếu chữ ký số chưa cài đặt sẽ hiện dòng chữ sau đây: Chưa tìm thấy chữ ký số hoặc chữ ký số không đúng, hoặc chưa cắm chữ ký số vào cũng báo như vậy, xem file báo là Chưa tìm thấy chữ ký số hoặc chữ ký số không đúng, đầy là chữ ký số chưa cắm hoặc chưa cài đặt chữ ký số xem video sau nha.

- Đây là trường hợp chưa cắm chữ ký số vào hay chữ ký số đã cắm vào hương chưa cài đặt chữ ký số nên trong quá trình ký điện tử trên trang thuế sẽ báo nội dung như là: Chưa tìm thấy chữ ký số hoặc chữ ký số không đúng, xem video này nha y như vậy đó, tiến hành xem video thứ 2 sẽ hướng dẫn cụ thể nha:

- Làm thế nào để biết chữ ký số đã cài đặt rồi, hay chữ ký số cắm vào ? Hướng dẫn cách xem chữ ký số đã cắm vào và nhận dạng để biết chữ ký số bằng biểu tượng nha, đồng thời hướng dẫn cách kiểm tra chữ ký số đã cài đặt hay chưa cài đặt xem video phía dưới:

- Nếu chữ ký số đã cắm vào rồi như chưa cài đặt chữ ký số thì tiến hành xem hướng dẫn cài đặt chữ ký số và nhận dạng biết biểu tượng chữ ký số đã cài đặt nha xem chi tiết video hướng dẫn phía dưới:

Cách kiểm tra chữ ký số trong máy tính:

Chưa tìm thấy chữ ký số hoặc chữ ký số không đúng ? Hướng dẫn cách kiểm tra chữ ký số trên máy tính đã cắm vào chưa, hay chữ ký số đã cài đặt chưa, xem hướng dẫn cài đặt chữ ký số, và biểu tượng nhận dạng chữ ký số đã cài rồi hay chưa cài, chúng ta làm theo các hướng dẫn nha.

Chia sẻ bài viết:
Bài viết khác
LIÊN HỆ NHÀ MẠNG LIÊN HỆ NHÀ MẠNG
NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ
Tra cứu HĐ điện tử Tra cứu HĐ điện tử
Video youtube Video youtube

Tra cứu chức năng hóa đơn điện tử

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Bản tin thuế

Sửa lỗi phong chữ phần mềm HTKK

Sửa lỗi phần mềm HTKK tự thoát ngoài

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài

Hướng dẫn làm tờ khai thuế môn bài ban đầu

TẢI PHẦN MỀM HTKK MỚI Tra cứu mã số thuế DN Tra cứu mã số thuế  (MST) cá nhân
Quảng cáo
Đầm sơ sinh bé gái
Banner quảng cáo 2
banner quảng cáo