Hỗ trợ gia hạn chữ ký số I-CA

Ngày đăng: / Ngày cập nhật: - Lượt xem : 120

Hỗ trợ gia hạn chữ ký số I-CA (Hỗ trợ miễn phí) ? Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình Mua mới/ Gia hạn chữ ký số I-Ca (ICA) gói 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm. Còn gọi là phí mua mới/ Gia hạn chữ ký số I-Ca (ICA), hỗ trợ cập nhật chữ ký số trên phần mềm hải quan, phần mềm BHXH, trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn). Miễn phí doanh nghiệp.

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ I-CA

- Hỗ trợ gia hạn chữ ký số (token) I-CA (ICA). Ngoài ra còn hỗ trợ doanh nghiệp mua mới chữ ký số I-CA, tư vấn các gói để mua mới/ gia hạn chữ ký số (CKS) I-CA gói 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, sao bảm đảm thời gian dài, giá thành hợp lý nhất, sử dụng tốt nhất.

- Mua mới/ Gia hạn chữ ký số (CKS) I-Ca nên chọn gói mấy năm có lợi ? Chia sẻ: Doanh nghiệp nên chọn gói 3 năm cho mua mới/ Gia hạn chữ ký số (token) I-Ca (ICA), bảm đảm thời hạn sử dụng dài, không gián đoạn chữ ký số, nếu mua gói thấp hơn dẫn đến thời hạn sử dụng ít, thường gián đoạn chữ ký số, lúc cần sử dụng lại chữ ký số hết hạn.

- Hướng dẫn cập nhật chữ ký số ICA (I-CA) lên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

- Hướng dẫn kiểm tra thời hạn sử dụng chữ ký số ICA:

- Hướng dẫn cài đặt chữ ký số ICA lên máy tính

Chia sẻ bài viết:
Bài viết khác
LIÊN HỆ NHÀ MẠNG LIÊN HỆ NHÀ MẠNG
NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ
Tra cứu HĐ điện tử Tra cứu HĐ điện tử
Video youtube Video youtube

Tra cứu chức năng hóa đơn điện tử

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Bản tin thuế

Sửa lỗi phong chữ phần mềm HTKK

Sửa lỗi phần mềm HTKK tự thoát ngoài

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài

Hướng dẫn làm tờ khai thuế môn bài ban đầu

TẢI PHẦN MỀM HTKK MỚI Tra cứu mã số thuế DN Tra cứu mã số thuế  (MST) cá nhân
Quảng cáo
Đầm sơ sinh bé gái
Banner quảng cáo 2
banner quảng cáo