Hướng dẫn cập nhật chứng thư trên trang thuế điện tử

Ngày đăng: / Ngày cập nhật: - Lượt xem : 135

Hướng dẫn cập nhật chứng thư trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) Tại sao chữ ký số còn hạn mà không ký được tờ khai thuế trên trang thuế ? Hướng dẫn cách khắc phục lỗi chứng thư chưa đăng ký với cơ quan thuế. Xem thêm sau đây:

>> Thuế điện tử.

- Tại sao chữ ký số còn hạn mà không ký được tờ khai thuế trên trang thuế ? Hướng dẫn chia sẻ tại sao chữ ký số còn hạn mà không ký được tờ khai thuế trên trang thuế điện tử là lý do sau đây:

Trường hợp 1: Doanh nghiệp vừa mới gia hạn chữ ký số mà chưa cập chứng thư mới của nhà mạng cấp gen trên token cũ là một chứng thư mới, còn chứng thư trên trang thuế điện tử là chứng thư cũ đã hết hạn, như vậy khi ký tờ khai thuế, thì trên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) báo chứng thư chưa đăng ký với cơ quan thuế là đúng hoàn toàn, tuy chữ ký số mới gia hạn xong có nhiều thời hạn sử dụng.

Ví dụ: Chứng thư A trên trang thuế là kỳ hạn sử dụng đến 31/03/2024. Chứng thư B vừa gia hạn xong được nhà mạng cấp gen có thời hạn sử dụng đến 31/12/2027. Khi ký chữ ký số trên trang thuế không khớp với chứng B (Vì chưa cập nhật chứng thư B lên trang thuế), chỉ tính chứng A thời hạn dử dụng là đến 31/03/2024. Hoàn toàn chính xác sẽ báo chứng thư chưa đăng ký với cơ quan thuế.

Trường hợp 2: Doanh nghiệp vừa mua chữ ký số mới để thay đổi chữ ký số đã hết hạn sử dụng đến 31/03/2024. Khi mua chữ ký số mới của nhà mạng khác, thì nhà mạng sẽ cấp gen mới chứng thư mới là chứng thư C, thời hạn sử dụng đến 31/12/2027, mà bạn chưa cập nhật chứng thư mới vừa mua lên trang thuế để thay cho chứng thư A đã hết hạn, khi ký sẽ báo chứng thư chưa đăng ký với cơ quan thuế.

- Bước khắc phục, hướng dẫn cập nhật chứng thư mới vừa gia hạn chữ ký số cũng như mua chữ ký số mới lên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), việc cập nhật thật đơn giản xem hướng dẫn sau đây:

* Hướng dẫn cập nhật chữ ký số mới gia hạn, mua mới lên trang thuế điện tử  (thuedientu.gdt.gov.vn): Xem video sau đây:

Bước 1: Vào: trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) -> DOANH NGHIỆP: XEM PHÍA DƯỚI:

Bước 2: Chọn: Đăng Nhập. XEM PHÍA DƯỚI:

 

Bước 3: Nhập mã thuế vào chú ý có -QL (sau) -> Nhập Mật khẩu -> nhập mã xác nhận: Xem hình phía dưới:

Bước 4: Chọn: Quản lý Tài Khoản -> Thay đổi thông tin dịch vụ: Xem hình phía dưới:

Bước 5: Bấm: Thay đổi thông tin dịch vụ. Xem hình phía dưới:

Bước 6:  Bấm: Thay đổi CKS (Chú ý nhìn vào ngày hết hạn: khi nào thay đổi ngày sử dụng thì)-> tiến hành bấm tiến tục: Đây là ngày đã hết hạn sử dụng chữ ký số nha nhìn: ngày hết hạn: 11/04/2024. Hiện nay là ngày 15/04/2024 đã hết hạn 1 ngày.

Bước 7: Sau khi bấm: Thay đổi CKS thì ngày hết hạn hiện ra là ngày 24/01/2027 . Xem bên dưới, tiến hàng bấm tiếp tục nha

Bước 8: Bấm: Ký và gửi: Xem hình bên dưới:

Bước 9: Bước tiếp theo chúng ta nhập mã pin chữ ký số. Xem hình phía dưới:

Bước 10:  Bấm: Trở lại để tiếp tục cập nhật chữ ký số lên phần ngân hàng để nộp thuế nhé> Xem hình phía dưới:

Bước 11: Y như các bước trên-> Bấm: Thay đổi thông tin-> Chờ khi ngày sử dụng mới hiện lên tiến hành. Xem phía dưới:

Bước 12: Tiến hành bấm tiếp tục. Xem phía dưới:

Bước 13: Bấm: Ký và gửi

Bước 14: Xong rồi đã cập nhật chữ ký số mới vừa gia hạn, cũng mua mới lên trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn). Thành công.

 

Các bước trên bạn đã cập nhật chữ ký số sau khi gia hạn chữ ký số thành công, như vậy chữ ký số của bạn đã gia hạn và cập nhật trên trang thuế thành công rồi nhé,...Chúc cả nhà kế toán thuế vui vẻ.

 

Chia sẻ bài viết:
Bài viết khác
LIÊN HỆ NHÀ MẠNG
NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ
Tra cứu HĐ điện tử Tra cứu HĐ điện tử
Video youtube Video youtube

Sửa lỗi phong chữ phần mềm HTKK

Sửa lỗi phần mềm HTKK tự thoát ngoài

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài

Hướng dẫn làm tờ khai thuế môn bài ban đầu

Tra cứu mã số thuế DN Tra cứu mã số thuế  (MST) cá nhân Phần mềm kê khai thuế HTKK
Quảng cáo
Đầm sơ sinh bé gái
Banner quảng cáo 2
banner quảng cáo