Tải phần mềm HTKK

Ngày đăng: / Ngày cập nhật: - Lượt xem : 693

Phần mềm kê khai thuế HTKK 5.1.7, HTKK  5.1.8 (HTKK5.1.7) ? Tải phần mềm HTKK 5.1.7, HTKK 5.1.8 (Tải miễn phí) hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thuế nhanh nhất, kết xuất file XML trên báo cáo thuế, các tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN theo thông tư 80, được nâng cấp phiên bản HTKK 5.1.7 ngày 29/01/2024, và ngày 02/03/2024 đối với phần mềm HTKK 5.1.8. xem thông báo từ Tổng Cục Thuế phiên bản phần mềm HTKK5.1.7, HTKK5.1.8 sau đây:

Ngày phát hành Phiên bản Tải miễn phí Hướng dẫn xóa phiên bản cũ Hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK
29/1/2024 Phần mềm HTKK 5.1.7 HTKK5.1.7 Hướng dẫn xóa phiên cũ Hướng dẫn cài đặt HTKK5.1.7
02/03/2024 Phần mềm HTKK 5.1.8 HTKK5.1.8 Hướng dẫn xóa phiên cũ Hướng dẫn cài đặt HTKK5.1.8 
08/05/2024

 Phần mềm HTKK 5.1.9

HTKK5.1.9 Hướng dẫn xóa phiên cũ Hướng dẫn cài đặt HTKK5.1.9 
         
         
         
         
         
         

1/ Làm cách nào để gỡ bỏ phần mềm HTKK cũ ?

- Hướng dẫn gỡ bỏ phần mềm HTKK ( phiên bản cũ): Vào Control Panel -> Programs -> Programs and Features -> Tìm HTKK > tiến hành chọn HTKK xong, chọn phía trên Uninstall, để tiến hành gỡ bỏ thế là xong. Xem video hướng dẫn gỡ bỏ (Xóa) phần mềm HTKK

2/ Cài đặt phần mềm HTKK ( Phần mềm kê khai thuế HTKK) bằng cách nào ? Cài đặt phần mềm kê khai thuế HTKK có khó không ?

- Hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK ( Phần mềm kê khai thuế HTKK). Trước khi cài đặt phần mềm HTKK thì chúng ta phải tải phần mềm HTKK về máy tính trước khi cài đặt phần mềm HTKK (Tải phần mềm HTKK) Phía trên:

- Tải phần mềm HTKK 5.1.7, Tải phần mềm HTKK 5.1.8 (Phiên bản mới nhất), giúp hỗ trợ kê khai thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh,...

3/ Làm thế nào để đánh phong chữ trên phần mềm HTKK không bị lỗi, tại sao phong chữ phần mềm HTKK (Phần mềm kê khai thuế HTKK) bị lỗi, nơi nào hỗ trợ phần mềm kê khai thuế HTKK bị lỗi, khắc phục lỗi phong chữ phần mềm HTKK bằng cách nào, khắc phục lỗi phong chữ phần mềm kê khai thuế HTKK có khó không ?

Trả lời: Hướng dẫn cách khắc phục lỗi phong chữ trên phần mềm kê khai thuế HTKK, đơn giản tiện lợi nhất xem chi tiết video sau đây:

4/ Hướng dẫn sửa lỗi cài đặt phần mềm HTKK.

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.8 cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang và nâng cấp một số nội dung phát sinh

Ngày 02/03/2024

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO 

NGÀY 02/03/2024 NÂNG CẤP PHẦN MỀM KÊ KHAI THUẾ HTKK 5.1.8 (HTKK5.1.8)

V/v Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.8 cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang và nâng cấp một số nội dung phát sinh

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.8 cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HTKK 5.1.7, cụ thể như sau:

1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Bắc Giang đáp ứng Nghị Quyết số 938/NQ-UBTVQH15     

- Đổi tên Huyện Việt Yên thành Thị xã Việt Yên (mã 22117).

- Đổi tên các Xã/phường/Thị trấn thuộc Thị xã Việt Yên như sau: 

+ Đổi tên Thị trấn Bích Động thành Phường Bích Động (mã 2211701)

+ Đổi tên Thị trấn Nếnh thành Phường Nếnh (mã 2211703)

+ Đổi tên Xã Tăng Tiến thành Phường Tăng Tiến (mã 2211717)

+ Đổi tên Xã Hồng Thái thành Phường Hồng Thái (mã 2211715)

+ Đổi tên Xã Quảng Minh thành Phường Quảng Minh (mã 2211719)

+ Đổi tên Xã Ninh Sơn thành Phường Ninh Sơn (mã 2211721)

+ Đổi tên Xã Vân Trung thành Phường Vân Trung (mã 2211723)

+ Đổi tên Xã Quang Châu thành Phường Quang Châu (mã 2211725)

+ Đổi tên Xã Tự Lạn thành Phường Tự Lạn (mã 2211733)

2. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Thanh Hóa đáp ứng Nghị Quyết số 939/NQ-UBTVQH15

- Cập nhật địa bàn hành chính thuộc Huyện Thiệu Hoá như sau:

+ Cập nhật hết hiệu lực Xã Thiệu Phú (mã 4014131)

+ Đổi tên Xã Minh Tâm thành Thị trấn Hậu Hiền (mã 4014163)

3. Nâng cấp mẫu Báo cáo sử dụng hóa đơn –mẫu 01/BC-SDHĐ-CNKD

- Nâng cấp cho phép kê khai loại tờ khai bổ sung đối với mẫu 01/BC-SDHĐ-CNKD

4. Nâng cấp Tờ khai thuế bảo vệ môi trường – mẫu 01/TBVMT (TT156/2013)

- Cập nhật tổng hợp đúng dữ liệu Tăng/giảm số thuế phải nộp trên 01/KHBS

5. Nâng cấp Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên – mẫu 02/TAIN (TT80/2021)

- Cập nhật khi mở lại tờ khai đã khai thì không cho phép sửa chỉ tiêu “Thuế suất” (theo như ràng buộc khai tờ khai mới)

6. Nâng cấp Tờ khai quyết toán phí, lệ phí và các khoản thu khác do cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu – mẫ 02/PHLPNG (TT80/2021)

- Cập nhật tính đúng giá trị Tổng cộng (theo từng loại phí, lệ phí và các khoản thu khác) khi tải bảng kê 02-1/PHLPNG lên ứng dụng

7. Nâng cấp Tờ khai thuế Giá trị gia tăng – mẫu 04/GTGT (TT80/2021), Tờ khai thuế Giá trị gia tăng – mẫu 01/GTGT (TT80/2021)

- Cập nhật tổng hợp đúng dữ liệu lên 01-1/KHBS khi không thay đổi giá trị trên PL_GiamThue_GTGT_23_24 đối với tờ khai 04/GTGT, trên PL 43/2022/QH15 đối với tờ khai 01/GTGT

8. Nâng cấp Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa – mẫu 01/ĐNXLNT (TT80/2021)

- Cập nhật kết xuất XML đủ thông tin ct (9) Địa bàn hành chính tại mục III.1

9. Nâng cấp tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt – mẫu 01/TTĐB (TT80/2021)

- Cập nhật không báo đỏ khi chọn Tên hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp kê khai danh mục ngành nghề Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường bao gồm Casino 

Bắt đầu từ ngày 02/03/2024, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.1.8 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau:

 Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến cơ quan Thuế theo các số điện thoại, hộp thư hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK do cơ quan Thuế cung cấp.

                                    Tổng cục Thuế trân trọng thông báo.

Phần mềm HTKK 5.1.7 (HTKK5.1.7) ? Là phần mềm kê khai thuế HTKK 5.1.7, hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thuế nhanh nhất, kết xuất file XML trên báo cáo thuế, các tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN theo thông tư 80, được nâng cấp phiên bản HTKK 5.1.7 ngày 29/01/2024, xem thông báo từ Tổng Cục Thuế phiên bản phần mềm HTKK5.1.7 sau đây:

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO 

NGÀY 29/01/2024 NÂNG CẤP PHẦN MỀM KÊ KHAI THUẾ HTKK 5.1.7 (HTKK5.1.7)

V/v Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.7 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.7 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp bổ sung mẫu biểu Văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế từ tháng sang quý – mẫu 01/DK-TĐKTT (TT80/2021)   

- Bổ sung mẫu Văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế từ tháng sang quý – mẫu 01/DK-TĐKTT: Cho phép nhập, sửa, in, kết xuất XML, kết xuất Excel, nhập tờ khai XML.

2. Nâng cấp Tờ khai lệ phí môn bài – mẫu 01/LPMB (TT80/2021)

- Nâng cấp cho phép NNT kê khai nhiều tờ khai 01/LPMB trong một năm nếu có phát sinh các địa điểm kinh doanh tại các thời điểm khác nhau: Bổ sung trường thông tin “Ngày thành lập địa điểm kinh doanh” tại màn hình nhập kỳ tính thuế. Nếu tích chọn “Khai cho địa điểm kinh doanh mới thành lập trong năm” thì bắt buộc nhập “Ngày thành lập địa điểm kinh doanh”.

Lưu ý: Đối với các tờ khai Lệ phí môn bài có tích chọn “Khai cho địa điểm kinh doanh mới thành lập trong năm” đã kê khai trên ứng dụng từ phiên bản 5.1.6 trở về trước, do không có thông tin “Ngày thành lập địa điểm kinh doanh” nên khi sử dụng phiên bản 5.1.7 người nộp thuế vui lòng nhập lại thông tin tờ khai.

Bắt đầu từ ngày 30/01/2024, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.1.7 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

 Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến cơ quan Thuế theo các số điện thoại, hộp thư hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK do cơ quan Thuế cung cấp.

Tải phần mềm HTKK (Miễn phí). Phần mềm kê khai thuế  HTKK (Phần mềm HTKK 5.1.7), (Phần mềm HTKK 5.1.8)Tải miễn phí tại đây HTKK5.1.7, HTKK5.1.8 hỗ trợ kê khai thuế, hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK 5.1.7, 5.1.8  Làm cách nào để gỡ bỏ phần mềm HTKK cũ, Cài đặt phần mềm HTKK ( Phần mềm kê khai thuế HTKK) bằng cách nào ? Cài đặt phần mềm kê khai thuế HTKK có khó không, Làm thế nào để đánh phong chữ trên phần mềm HTKK không bị lỗi, tại sao phong chữ phần mềm HTKK (Phần mềm kê khai thuế HTKK) bị lỗi, nơi nào hỗ trợ phần mềm kê khai thuế HTKK bị lỗi, khắc phục lỗi phong chữ phần mềm HTKK bằng cách nào, khắc phục lỗi phong chữ phần mềm kê khai thuế HTKK có khó không ? Hướng dẫn gỡ bỏ phần mềm HTKK, Hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK ( Phần mềm kê khai thuế HTKK), Hướng dẫn cách khắc phục lỗi phong chữ trên phần mềm kê khai thuế HTKK.

- Tải phần mềm HTKK 5.1.8 (Miễn phí) ? Hướng dẫn cách tải phần mềm HTKK 5.1.8, chia sẻ kinh nghiệp các bước cài đặt phần mềm HTKK 5.1.8 (HTKK5.1.8) thật đơn giản và dế hiểu nhất, chú ý từng bước để cài đặt phần mềm HTKK 5.1.8 (Phiên bản mới nhất).

Tải phần mềm HTKK 5.1.8 ? Trước khi tải về máy tính, chúng ta cần gỡ bỏ phần mềm HTKK phiên bản cũ ra trước, rồi sau đó tiến hành cài phiên bản mới phần mềm HTKK 5.1.8. Còn gọi làm phần mềm kê khai thuế HTKK.

- Cài đặt phần mềm HTKK (Miễn phí), Sau khi cài đặt xong thì mở phần mềm HTKK mới lên có số liệu cũ của phần mềm HTKK cũ đã lưu trên ổ C nha mọi người.

- Ổ đĩa lưu phần mềm HTKK phiên bản cũ Xem: Ổ đĩa (C) -> Program file (x86) -> HTKK -> Data files -> Trong đây lưu rất nhiều dữ liệu. không bao giờ mất khi gỡ bỏ phần mềm HTKK phiên cũ. Ngoại trừ trường hợp máy tính cài lại win thì ổ (C) mới mất số liệu và mất phần mềm HTKK thôi.

- Khi Cài lại Win máy tính thì nhớ coppy bên trong ổ đĩa (C). Nhìn theo hướng dẫn nha: Ổ đĩa (C) -> Program file (x86) -> HTKK -> Data files.

- Coppy: Data files. Lưu vào ổ đĩa khác nha, không lưu trong ổ đĩa (C).

Chào cả nhà

Chia sẻ bài viết:
Bài viết khác
Tải phần mềm HTKK 5.1.8

Tải phần mềm HTKK 5.1.8

Ngày đăng : 26/04/2024
LIÊN HỆ NHÀ MẠNG
NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ
Tra cứu HĐ điện tử Tra cứu HĐ điện tử
Video youtube Video youtube

Sửa lỗi phong chữ phần mềm HTKK

Sửa lỗi phần mềm HTKK tự thoát ngoài

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài

Hướng dẫn làm tờ khai thuế môn bài ban đầu

Tra cứu mã số thuế DN Tra cứu mã số thuế  (MST) cá nhân Phần mềm kê khai thuế HTKK
Quảng cáo
Đầm sơ sinh bé gái
Banner quảng cáo 2
banner quảng cáo