Tải phần mềm iTaxViewer

Ngày đăng: / Ngày cập nhật: - Lượt xem : 1518

Tải phần mềm iTaxViewer ? Đây là phần mềm đọc file XML (iTaxViewer), nhằm hỗ trợ đọc file XML của phần mềm kê khai thuế HTKK, tải miễn phí phần mềm iTaxViewer (XML). Tại sao đọc tờ khai thuế XML  bị lỗi không mở được tờ khai thuế XML, hỗ trợ doanh nghiệp tải phần mềm đọc tờ khai thuế XMK (iTaxViewer), download miễn phí tại đây, hướng dẫn cài đặt phần mềm iTaxViewer (XML).

- Tải phần mềm iTaxViewer (Tải miễn phí iTaxViewer), phần mềm iTaxViewer2.7.8 (iTaxViewer 2.7.8), phần mềm iTaxViewer2.3.0. (iTaxViewer 2.3.0),phần mềm iTaxViewer2.3.1. (iTaxViewer 2.3.1), downloadiTaxViewer

Tải phần mềm iTax Viewer 2.2.7,Phần mềm iTax Viewer 2.2.8 Phần mềm iTax Viewer 2.3.0, Phần mềm iTax Viewer 2.3.1, ? Tải miễn phí phần mềm đọc tờ khai thuế XML. Phần mềm iTaxViewer 2.2.7 được nâng cấp mới nhất ngày 29/1/2024, 22/03/2024, 25/04/2024 nhằm giúp doanh nghiệp hỗ trợ đọc tờ khai thuế định dạng XML và hóa đơn điện tử

Ngày cập nhật Phiên bản Tải iTax Viewer Hướng dẫn cài đặt
29/01/2024 iTaxViewer2.2.7 iTax Viewer 2.2.7 Hướng dẫn cài đặt  iTaxViewer 2.2.7 
22/03/2024 iTaxViewer2.2.8 iTax Viewer 2.2.8 Hướng dẫn cài đặt  iTaxViewer 2.2.8 
25/04/2024 iTaxViewer2.3.0 iTaxViewer2.3.0 Hướng dẫn cài đặt  iTaxViewer 2.3.0 
10/05/2024 iTaxViewer2.3.1 iTaxViewer2.3.1 Hướng dẫn cài đặt  iTaxViewer 2.3.1 
  iTaxViewer2.3.2 iTaxViewer2.3.2 Hướng dẫn cài đặt  iTaxViewer 2.3.1 
       
       
       
       

- Tải phần mềm iTax Viewer 2.2.7,Phần mềm iTax Viewer 2.2.8 Phần mềm iTax Viewer 2.3.0 ? (Download) Phần mềm iTax Viewer. Là phần mềm hỗ trợ đọc tờ khai thuế XML, sau khi xuất từ phần mềm HTKK ra file XML, thì phần mềm iTax Viewer 2.3.0 (iTax Viewer2.3.0), doanh nghiệp tải miễn phí về máy tính, nếu không biết cài đặt thì xem hướng dẫn phía dưới nhé.

PHẦN 1: TẢI PHẦN MỀM iTax Viewer:

-Trường hợp chưa cài phần mềm iTax Viewer thì file XML thì biểu tượng của tờ khai xuất hiện như thế này: Xem hình bên dưới

- Tại sao máy tính không mở được tờ khai thuế, file XML ? Hướng dẫn cách tải phần mềm iTax Viewer (Phần mềm đọc file XML). Chúng ta tiến hành tải phần mềm iTax Viewer về máy tính sau nha. Bấm tải iTax Viewer về máy phía dưới:

* Hướng dẫn cài đặt phần mềm iTax Viewer qua video: Xem phía dưới:

- Hướng dẫn tải phần mềm iTax Viewer về máy tính lưu ngoài desktop xem hình dưới đây:

- Hướng dẫn giải nén phần mềm iTax Viewer: Xem hình dưới đây:

- Sau khi giải nén xong thì hình biểu tượng xuất hiện sau đây để chúng ta tiến hành cài đặt phần mềm iTax Viewer:

- Tiến hành bấm vào biểu tượng để cài đặt phần mềm iTax Viewer xem hình dưới đây

- Tiến hành nếu có biểu tượng thì ta chọn yes xem hình dưới đây:

- Chọn next để tiếp tục cài đặt phần mềm iTax Viewer: Xem hình dưới đây:

- Tiến hành đánh dấu vào biểu tượng ô vuông-> sau đó chọn Next, để cài đặt: Xem hình bên dưới:

- Tiến tục chọn Instal, để cài đặt phần mềm iTax Viewer

- Sau khi cài đặt phần mềm iTax Viewer xong thì biểu tượng xuất hiện sau, bấm Finish để kết thúc cài đặt phần mềm iTax Viewer. Xem hình bên dưới:

* Trường hợp cài xong sẽ xuất hiện 2 biểu tượng sau đây:

- Biểu tượng 1: Xem hình dưới đây là biểu tượng cài đặt hoàn thành chỉ cần mở lên là ok thôi xem hình dưới đây:

- Bấm vào tờ khai thuế thì mở lên rồi xem hình bên dưới:

Biểu tượng 2: Hình bên dưới:

- Sau khi đã cài xong phần mềm iTax Viewer: Mà biểu tượng phía dưới vẫn xuất hiện như vậy thì chúng ta tiến hành làm theo hướng dẫn của phần 2: 

* Tiến hành thực hiện phần 2 xem hướng dẫn mở chế độ đọc file XML phía dưới phần 2:

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN MỞ CHẾ ĐỘ ĐỌC FILE XML CỦA TỜ KHAI THUẾ

2/ Tại sao không đọc tờ khai thuế XML, mở tờ khai thuế lên bị lỗi?  Hướng dẫn sửa lỗi đọc tờ khai thuế XML, làm cách nào để mở được tờ khai thuế XML ?

- Hướng dẫn sửa lỗi đọc tờ khai thuế XML các bước mở chế độ đọc và chọn file XML xem video sau đây: đối với máy tính cài win 7

- Hướng dẫn sửa lỗi đọc tờ khai thuế XML các bước mở chế độ đọc và chọn file XML xem video sau đây: đối với máy tính cài win 10 trở lên

- Hướng dẫn mở chế độ đọc file XML, sau khi đã cài phần mềm iTaxViewer xong mà vẫn bị lỗi không đọc được file XML trên tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, báo cáo tài chính... Xem hướng dẫn chi tiết sau đây:

Bước 1: Bấm chuột phải vào biểu tượng file tờ khai thuế bị lỗi lên, xem hình bên dưới:

Bước 2: Bấm chuột chọn vào Propeties. Xem hình phía dưới:

Bước 3: Bấm chuột vào nút (Change) -> chọn: (iTax Viewer) -> Bấm (OK). Xem hình bên dưới:

Bước 4: Bấm chuột vào (Apply) -> bấm tiếp (OK). Xem hình phía dưới:

Bước 5: Bấm chuột vào biểu tượng tờ khai có hình XML, mở lên là xong rồi. Xem hình phía dưới:

\

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG NHA

Tổnɡ cục Thuế thônɡ báo nânɡ cấp ứnɡ dụnɡ eTɑx phiên bản 2.7.5, iTɑxViewer phiên bản 2.2.7 đáp ứnɡ yêu cầu quyết toán theo năm tài chính cho các mẫu tờ khɑi 02/PBVMT, 02/TAIN, 02/PH và 04/TNDN, cụ thể như sɑu:

I. Nội dunɡ nânɡ cấp:

1. Nânɡ cấp ứnɡ dụnɡ Thuế điện tử dành cho doɑnh nɡhiệp (eTɑx)

– Nânɡ cấp chức nănɡ kê khɑi trực tuyến các tờ khɑi 02/PBVMT (TT80/2021), 02/PH (TT80/2021), 04/TNDN (TT80/2021), 02/TAIN (TT80/2021) đáp ứnɡ yêu cầu quyết toán theo năm tài chính, cụ thể:

+ Bổ sunɡ trườnɡ hợp quyết toán “Chuyển đổi kỳ tài chính” đối với các tờ khɑi 02/PH (TT80/2021), 02/PBVMT (TT80/2021).

+ Kỳ quyết toán từ: Cập nhật nhập định dạnɡ nɡày (dd/mm/yyyy), mặc định là nɡày bắt đầu năm tài chính, cho phép sửɑ.

+ Kỳ quyết toán đến: Cập nhật nhập định dạnɡ nɡày (dd/mm/yyyy), mặc định là nɡày kết thúc năm tài chính, cho phép sửɑ trừ trườnɡ hợp “Quyết toán định kỳ”.

– Bổ sunɡ câu ɡhi chú ‘Cơ quɑn thuế đã nânɡ cấp dɑnh mục loại phí, lệ phí theo Thônɡ tư số 44/2023/TT-BTC nɡày 29/6/2023, đề nɡhị NNT lưu ý lựɑ chọn loại phí, lệ phí khi kê khɑi” trên màn hình kê khɑi tờ khɑi 01/PH (TT80/2021), 01/LP (TT80/2021), 02/PH (TT80/2021).

– Nânɡ cấp chức nănɡ kê khɑi trực tuyến tờ khɑi 03/TNDN (TT80/20211): Hiển thị cảnh báo “Kỳ quyết toán từ hoặc Kỳ quyết toán đến phải thuộc kỳ kê khɑi” nɡɑy tại màn hình chọn thônɡ tin tờ khɑi đối với trườnɡ hợp nhập kỳ quyết toán khônɡ hợp lệ.

– Nânɡ cấp chức nănɡ Khɑi thuế/Nộp tờ khɑi XML đối với tờ khɑi đănɡ ký thuế 05/ĐK-TH-TCT (TT105/2020): Hiển thị cảnh báo “Tờ khɑi nộp tại chức nănɡ Đănɡ ký thuế. Vui lònɡ kiểm trɑ lại”.

– Nânɡ cấp chức nănɡ Kê khɑi trực tuyến, Nộp tờ khɑi XML, Trình ký đối với tờ khɑi có trạnɡ thái “14 – TMS – Gói tin hɑ̣ch toɑ́n khônɡ thɑ̀nh cônɡ”: Hiển thị cảnh báo “Đã có tờ khɑi chính thức được chấp nhận. Bạn phải nộp tờ khɑi bổ sunɡ”.

2. Nânɡ cấp ứnɡ dụnɡ Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khɑi, thônɡ báo thuế định dạnɡ XML (iTɑxViewer)

Nânɡ cấp ứnɡ dụnɡ iTɑxViewer phiên bản 2.2.7 đáp ứnɡ các nội dunɡ nânɡ cấp củɑ ứnɡ dụnɡ eTɑx phiên bản 2.7.3 nêu trên.

Từ nɡày 29/1/2024, khi kê khɑi tờ khɑi thuế có liên quɑn đến nội dunɡ nânɡ cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụnɡ phiên bản ứnɡ dụnɡ eTɑx 2.7.3 thɑy cho các phiên bản trước đây.

iTaxViewer giúp bạn đọc file *.xml được kết xuất từ phần mềm HTKK phiên bản mới và từ kê khai trực tuyến của Tổng Cục Thuế. Sau khi cài đặt iTax Viewer lên máy tính, để mở tờ khai *.xml thì bạn click đúp vào tệp tin *.xml, lúc này bạn có thể xem lại nội dung tờ khai và chữ ký điện tử hợp lệ.

Phiên bản đọc tờ khai thuế hiện tại rất dễ sử dụng và đã khắc phục được các lỗi của phiên bản trước đây, phù hợp với phần mềm HTKK mới nhất. Do vậy, các bạn cần cập nhập phiên bản itaxviewer mới nhất hiện nay là 2.2.7.

- Tải phần mềm iTax Viewer (Đọc XML) ? Tải miễn phí Hướng dẫn cài đặt phần mềm iTax Viewer. Phần mềm đọc XML iTax Viewer. Phần mềm đọc tờ khai thuế XML. Phần mềm đọc XML iTax Viewer 2.2.7 ? Tải miễn phí phần mềm iTaxViewer 2.2.7 (Phần mềm kê khai thuế) được nâng cấp mới nhất ngày 29/1/2024, nhằm giúp doanh nghiệp hỗ trợ đọc tờ khai thuế định dạng XML và hóa đơn điện tử Tại sao không đọc tờ khai thuế XML, hướng dẫn sửa lỗi đọc tờ khai thuế XML, làm cách nào để mở được tờ khai thuế XML ? Cài đặt phần mềm đọc tờ khai XML, phần mềm thuế iTax Viewer, nơi nào hỗ trợ cài phần mềm đọc tờ khai XML (iTax Viewer), tại sao không đọc được tờ khai thuế XML) ? Xem hướng dẫn sau đây

Phiên bản iTax Viewer mới khắc phục một số lỗi sau:

  • Khắc phục lỗi xác minh chữ kí điện tử.
  • Hỗ trợ Interner Explorer 11, Microsoft Edge, Chrome.
  • Đã view được tờ khai trên Window 11, Window 10, Window 8 và Window 7.
  • Hỗ trợ folder có dấu tiếng Việt
  • Sửa lỗi hiển thị tờ khai và phụ lục các tờ khai.
  • mã hồ sơ (395) hoặc phiên bản 2.4.2 không đúng

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) 2.3.1

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO 

V/v Nâng cấp Ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer 2.3.1) tích hợp chữ ký số BKAV-CA; chữ ký số INTRUSTCA; chữ ký số EASYCA 

       Căn cứ giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng số 57/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/03/2015 và Giấy phép số 19/GP-BTTTT ngày 13/01/2023 cấp phép cho Công ty Cổ phần Bkav tích hợp chứng thư số vào hệ thống Tổng cục Thuế;

       Căn cứ giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng số 266/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 01/08/2023 cấp phép cho Công ty Cổ phần Intrust tích hợp chứng thư số vào hệ thống Tổng cục Thuế;

       Căn cứ giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng số 82/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14/03/2023 cấp phép cho Công ty Cổ phần Softdreams tích hợp chứng thư số vào hệ thống Tổng cục Thuế;

       Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Bkav; Công ty Cổ phần Intrust; Công ty Cổ phần Softdreams về việc tích hợp chữ ký số vào giao dịch điện tử trên ứng dụng Thuế điện tử;

       Ngày 10/05/2024, Tổng cục Thuế đã thực hiện nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) 2.3.1 đáp ứng yêu cầu đọc, xác minh thông tin chữ ký số mới của nhà cung cấp Chữ ký số BKAVCA, INTRUSTCA, EASYCA

       Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế (NNT) sử dụng chữ ký số mới do BKAVCA, INTRUSTCA, EASYCA cung cấp được biết và thực hiện tải ứng dụng iTaxViewer mới về cài đặt, sử dụng.

      Tải bộ cài iTaxViewer

Chia sẻ bài viết:
Bài viết khác
Tải phần mềm iTaxViewer 2.3.3

Tải phần mềm iTaxViewer 2.3.3

Ngày đăng : 01/06/2024
LIÊN HỆ NHÀ MẠNG LIÊN HỆ NHÀ MẠNG
NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ
Tra cứu HĐ điện tử Tra cứu HĐ điện tử
Video youtube Video youtube

Tra cứu chức năng hóa đơn điện tử

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Bản tin thuế

Sửa lỗi phong chữ phần mềm HTKK

Sửa lỗi phần mềm HTKK tự thoát ngoài

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài

Hướng dẫn làm tờ khai thuế môn bài ban đầu

TẢI PHẦN MỀM HTKK MỚI Tra cứu mã số thuế DN Tra cứu mã số thuế  (MST) cá nhân
Quảng cáo
Đầm sơ sinh bé gái
Banner quảng cáo 2
banner quảng cáo